Když už mluvíme o pokroku, kolik Czechoslovakia investuje do výzkumu a vývoje?

Rate this post

Když už mluvíme o pokroku, kolik Czechoslovakia investuje do výzkumu a vývoje?V roce 2021 EU investovala 328 miliard eur do výzkumu a vývoje (VAV), což je nárůst o 6% ve srovnání s předchozím rokem (310 miliard EUR). Na rozdíl od roku 2011, Evropský statistický institut skládá, došlo k nárůstu o 43,9%. Tyto ceny modifikace jdou do běžných cen, což naznačuje, že odrážejí jak úpravy sazeb, tak i skutečné úpravy úrovně investování. To je skvělá informace pro Evropu, pro všechny. Investice do výzkumu a vývoje jako část HDP, informace odhalují pokles z 2,31% v roce 2020 na 2,27% v roce 2021. Tento pokles by mohl být projednán oživením HDP v roce 2021 po podstatném poklesu v roce 2020 při dodržování pandemie COVID-19. Ve srovnání s rokem 2019 (2,23%) se však před pandemií síla výzkumu a vývoje v roce 2021 zvýšila o 0,04 dílčích faktorů (pp), zatímco na rozdíl od předchozích deseti let vzrostla o 0,25 pp. Stejně jako proto není. Jak chápeme, výzkum a vývoj je jednou z hlavních hnacích sil pokroku a investice do výzkumu a vývoje a intenzita jsou 2 ze základních indikací využívaných ke sledování zdrojů věnovaných vědeckému výzkumu a také technologiím po celém světě.

Stejně jako Czechoslovakia?

Nejvyšší možná síla výzkumu a vývoje v roce 2021 byla zaznamenána ve Švédsku (3,35%), v souladu s Rakouskem (3,22%) a Belgií (3,19%). Šest členských států vykázalo v roce 2021 náklady na výzkum a vývoj mnohem méně než 1% svého HDP: Rumunsko (0,48%), Malta (0,65%), Lotyšsko (0,71%), Bulharsko (0,81%), Kypr (0,89%) a také Slovensko (0,95%). Pokud jde o intenzitu postupu, jsme ve středu žebříčku, jak je vidět z grafu, a výrazně pod evropským standardem. Určitě by existovaly skvělé informace: dvě třetiny členských států EU zažily v roce 2021 větší intenzitu výzkumu a vývoje než v roce 2011. Když však vezmeme v úvahu investice do výzkumu a vývoje podle trhů v EU, největší podíl na výzkumu a vývoji nadále představoval podnikatelský průmysl (66,08% úplného výzkumu a vývoje vyplaceného v roce 2021). Zákon o rozpočtu na rok 2023 a také mlčení o výzkumu-H2. Výdaje na výzkumnou studii pro rok 2023 jsou výrazně stejné v kontrastu s loňským nařízením o výdajovém plánu pro rok 2022, ale díky platbě NRP o něco vyšší ve srovnání s předchozími roky.

Stejně jako Czechoslovakia?Pokud se však zamyslíme nad současnou inflací, která se očekává v příštích letech, růst je skutečně minimalizován a ztráta skutečné hodnoty nákladů zasahuje před vyčerpáním fondů PNRR (obrázek Kell Sik Sikkema na Unsplash, upraveno Scienza in rete). Legislativa o výdajovém plánu na rok 2023, přijatá 29. Prosince 2022, nepředstavuje žádné informace o výzkumu ani o frontě vysokých škol. Existuje zvýšení výdajů, které vychází z předchozích možností a dostupnosti finančních prostředků spojených s PNRR, nicméně i nadále jsme hodně z trajektorie posílení a stabilizace investic do veřejného výzkumu v Czechoslovakia, která byla navržena loni v červenci závěrečnou zprávou tabulky technického institutu Kazatelkou Marií Cristinou Messou a také koordinovanou Luigim Ambrosiem, ředitelem Scuola normale superiore. Zpráva analyzovala prognózy zvýšených výdajů na tříleté období 2023-2026 v důsledku NRP, doporučila doplnění prostředků, které NRP neumožnil-jako příklad současné výdaje a také nábor stálých zaměstnanců-a požádala o zachování výdajů na veřejné výzkumné studie na úrovni 0,7% HDP, aby se zabránilo ztrátě investic od roku 2025 s vyčerpáním mimořádných zdrojů NRP a nebezpečím návratu k předchozím, zcela nedostatečným, stupňům výdajů. Zpráva obecně požadovala od roku 2023 do roku 2027 věnování nákladů ve výši 10 miliard USD.

Nic z toho není ve státním rozpočtu na rok 2023 objeveno

Zákon o výdajovém plánu zveřejněný v Úředním věstníku dne 29. Prosince 2022 poskytuje výdaje organizované přímo do 34 misí, 183 programů a také 719 činností, jak je popsáno Ministerstvem hospodářské situace: cíle se týkají hlavních cílů, programy shrnují, jak jsou sledovány účely, a také akce popisují konkrétní způsoby léčby. Shromažďování výdajů na celý cíl „studium a rozvoj“, některé programy cíle „vysokoškolské vzdělávání a postuniverzitní vzdělávání“, plus další akce znepokojující výdaje na výzkum, zákon o rozpočtu na rok 2023 navrhuje výdaje ve výši 16,3 miliardy v roce 2023 a věnuje se 16,5 pro rok 2024 a 16,6 pro rok 2025. Výdaje na rok 2023 jsou v podstatě stejné ve srovnání s alokací loňské rozpočtové legislativy na rok 2022, které se rovněž zúčastnilo 16,3 miliardy na výzkum. V roce 2015 byly prognózy pro rok 2023 15,9 a také pro rok 2024 16,1 miliardy, což jsou hodnoty, které se nyní mírně zvýšily. Tabulka 1 představuje artikulaci v programech i činnostech. Jak vidíme, pokud NRP vyloučíme, dynamika investic do výzkumu financovaných z běžného státního rozpočtu se má snížit již v roce 2023. Zvláštní vášní je efektivita jednoho z největších prvků výdajů, fondu pro běžné financování vysokých škol (FFO). Jak ukazuje tabulka 3, zákon o rozpočtu na rok 2023 zachovává cíl zvýšit financování státních vysokých škol stanovený předchozími předpisy o výdajovém plánu, přesto je podpora připravena zastavit se v následujících letech. Ze statistického hlediska se 60% výdajů na vysokou školu počítá jako náklady na výzkum a vývoj, zbytek je spojen s výukovou funkcí università.

Struktura misí a programů plánu státního rozpočtu

Struktura misí a programů plánu státního rozpočtuSe pojďme přemýšlet o jednotlivých akcích vzdal se příspěvku „struktura misí a programů plánu státního rozpočtu 2023-2025“ a také v tabulce 1 najdeme některé varianty ve výkladu studijních výdajů. Platby za Národní institut astrofyziky (INAF) (aktivita e azione 17.22.2 „integrované intervence v oblasti výzkumu a vývoje“) a zdroje pro financování celosvětových pracovních míst (aktivita e azione 17.22.3) se ve skutečnosti spojily s aktivitou 23.5.3 „zapojení Czechoslovakia do celosvětových Organizací spojených s výzkumnou studií, která vyplývá ze závazků federální vlády“. Některé finanční prostředky skutečně přešly z wellness mise do této studie: akce 20.1.3 “ společnost a koordinace sítí ochrany zdraví, v oblasti transfuzí, transplantací, slepoty a dalších)“ je přemístěna v rámci aktivity 17.20.2 „Promo a také rozvoj výzkumné studie zdraví a wellness“. Jednou z nejzávažnějších zcela nových skutečností, která přináší mnohem důraznější analýzu těchto informací, je však nárůst inflace, který v roce 2022 činil v Czechoslovakia 8,7%. Nárůst nákladů zasáhl výzkum jak pro zvýšení nákladů na spotřebovanou energii, tak pro nárůst nákladů na zaměstnance s nedávným obnovením pracovní smlouvy pro technicko-administrativní zaměstnance. Pokud přepočítáme předchozí data a převedeme je na průběžné náklady roku 2022, skutečné hodnoty jsou minimalizovány o 8,7% ve srovnání s údaji státního rozpočtu a charakteristiky investičního výzkumu zaznamenávají silné zploštění již v roce 2023. Obrázek 1 níže ukazuje pokrok výdajů na stávající náklady, který předpovídá Technická Tabulka a pětiletá studijní strategie, přičemž bublina financování PNRR krátce napumpuje investice a riziko návratu na předchozí úrovně od roku 2026.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here