Digitální technologie umožňují

Rate this post

Digitální technologie umožňujíSměrem k inteligentnímu řízení spotřeby s digitálními inovacemi: výhody pro podniky, zákazníky a nastavení. Digitální technologie umožňují, počínaje dimenzí spotřeby energie, maximalizovat využití a správu energie, a to jak ve výrobním, tak i obytném prostředí. Obtížnost stále zůstává přesahovat fázi měření, aby bylo možné provádět propojené a také inteligentní systémy, které společnostem a zákazníkům umožňují vydělávat na řešeních založených na řízení spotřeby, schopných propagovat výkon a také udržitelnost. Změna postupů rozvoje a využívání energie je důležitá pro dosažení udržitelných cílů: 89% celkových výbojů, které vyrábíme, závisí na spotřebě energie.

Digitální inovace dnes nabízejí fascinující příležitosti pro posun energie a umožňují umožnit jak okamžité výhody-například snížení spotřeby energie a z tohoto důvodu ceny -, tak dlouhodobé výhody, které umožňují nabízet zcela nové typy řešení založených na řízení spotřeby energie. Nicméně zvyšování digitalizace je samo o sobě obtížné, protože reprodukce propojených věcí jistě povede k nárůstu energetické náročnosti, která není oddělena. Jak mohou tato měření existovat vedle sebe? A jak přesně se tyto překážky mohou stát výhodami pro služby, zákazníky a nastavení?

Proto je digitalizace základním opatřením

Na tyto obavy odpověděl summit energupup 360, příležitost uspořádaná společností economupup, advancement blog post a také esg360-vedoucí net digitalork digital 360-který spojil odborníky z akademického a komerčního světa, aby se vypořádali s překážkami a také možnostmi elektronického řízení energie. Postup a také nižší náklady na příjem energie prostřednictvím elektroniky. Aby byl jakýkoli druh postupu efektivní, musíte jej pochopit. Stejně tak není možné uvažovat o strategiích pro snížení příjmu energie (stejně jako souvisejících cen) položky nebo postupu bez počátečního stanovení její spotřeby. Proto je digitalizace základním opatřením, které je třeba podniknout, aby se minimalizovala spotřeba energie a náklady s ní spojené. Cíl, který se v posledních letech stal pro firmy výrazně důležitým, kvůli prudkému nárůstu nákladů na energii, který ve skutečnosti přiměl řadu společností k přeplánování výroby.

Proto je digitalizace základním opatřenímMnohokrát díky plánům investičních odměn, za prvé shift plan 4.0 (který byl původně „market 4.0“), existuje mnoho italských společností, které již většinu svých postupů digitalizovaly. V průběhu let však společnosti ne vždy braly v úvahu snížení spotřeby energie jako prioritu. „po mnoho let byly přijaty strategie ke snížení spotřeby energie, ale provedené finanční investice více vyhovovaly hledisku návratnosti v krátkodobém horizontu a také se z tohoto důvodu soustředily na strojní zařízení nebo součásti, přičemž oddělovaly pole související s efektivitou položky. Napájení je třeba považovat za nedílnou součást cenově dostupného postupu společností, “ popisuje marco borgarello, vedoucí výzkumné studie energ effic efficienc research study group energ s sy stems advancement, výzkumná studie energetického systému rse. Tato změna mentality vychází z aspektu měření, který umožňuje podnikání vyřešit více než jeden problém: nejen snížit náklady na používání, ale také snížit ekologický vliv postupů (z hlediska využití potřebných zdrojů a vzniklého odpadu).

Stejně jako to je přesně tam, kde digitalizace pomáhá firmám

Stejně jako to je přesně tam, kde digitalizace pomáhá firmámS dimension je navíc možné tyto výhody předem sblížit a také podpořit postup postupu v rámci podniku. Energetická účinnost a udržitelnost „b layout layout“ ve výrobě: výhody pro firmy. Díky své povinnosti zprostředkovatele digitální proměny firem se centrum dovedností smact v těchto jednoduše více než dvou letech činnosti podílelo na různých organizačních faktech při vytváření pracovních míst založených na moderních technologiích 4.0, které prokazují všechny výhody digitalizace pro společnosti. „digitalizace vede k efektivitě výroby, ale navíc ke zlepšení konečného produktu a také k využití zdrojů, elektrických i přírodních,“ popisuje matteo faggin, generální ředitel kompetenčního centra smact.

„Mezi tyto práce patří padělání, v důsledku toho podnikání s energeticky náročným procesem, kde společně s inovačními partnery a společníky ze světa studia začínáme cestu elektrifikace, na které lze založit digitalizaci,“ říká faggin. „Kromě možností teoreticky dimenze a také komplexních znalostí o spotřebě energie ve skutečnosti v mnoha středně velkých i malých podnicích se to, co podnikatel tvrdí, že má k dispozici, nahromadí na konci měsíce, že dnes, s výrobou tak zlomkovou, je určitě bez dechu“, pokračuje faggin. Stejně jako to je přesně tam, kde digitalizace pomáhá firmám: dospět k naprosto granulárnímu pochopení nákladů, včetně zasahování do bro impianti instance propojené hydrauliky. Digitalizace není z tohoto důvodu zařízením, s nímž mohou společnosti umožnit krátkodobé přínosy, jako je snížení nákladů na energii, ale navíc jako reakce na výzvy, s nimiž se odvětví v dlouhodobém horizontu určitě vypořádá, jako je ekologická transformace.

Jedná se o styl, který bosch retr

Udržitelnost, která je ve společnosti vyvinuta „b design style“, s hodnocením ekologického výkonu produktu, které probíhá již ve fázi rozvržení. Metoda, která podniku skutečně umožnila vytvářet elektronická řešení pro hydrauliku, což klientům umožňuje dostat se na novou úroveň výkonu, a to díky možnosti dynamicky měnit spotřebovanou energii při tom podle skutečných potřeb. „dodáváme produkty založené na principu on-demand již více než 10 let,“ popisuje stefano peschiaroli, sales product management industrial h. „to znamená, že naše položky pro energetickou účinnost odpovídají procesům zařízení i výrobě v různých časech, kdy energie vyžaduje úpravu.

V našich systémech energetické účinnosti budeme mít elektrický motor, který uznává fáze, kdy je potřeba méně energie, změny motoru jsou sníženy a v této fázi je výsledkem výkon i ekonomické úspory“. Vývoj v oblasti digitalizace hydrauliky umožňuje provést řadu procesů zahrnujících statné šarže, které se zabývají extra efektivitou, kde je spotřeba energie obecně extrémně vysoká. Důkazem těchto výhod je společnost miramondi, která vyrábí přizpůsobené systémy pro manipulaci s plechy, které se zavázaly k globe of soft goods (zařízení).

Extrémně energeticky náročný postup

Extrémně energeticky náročný postup„Styl energetické účinnosti je stále častěji prezentován našimi zákazníky, takže snížení využití výrobních závodů je pro nás primárním cílem,“ objasňuje giacomo gatti, organizátor a hraul, miramondi. Firma nedávno zahájila projekt pro spotřebitele, který vyrábí lisovací dveře chladničky. Extrémně energeticky náročný postup, protože vyžaduje použití hydraulických lisů o tlaku 300 šarží, které přemísťují hmoty až na 18 šarží. Požadavkem zákazníka bylo zavedení systému pro minimalizaci spotřeby energie. Pro tuto práci se miramondi obrátil na bosch re re „implementovali jsme energetické týmy při proměnných transformacích, protože ne všechny fáze cyklu potřebují nominální výkon, stejně jako je z tohoto důvodu možné vyhodnotit přístupy ke snížení spotřeby energie,“ popisuje gatti.

Kromě snížení využití umožňuje připojená hydraulika najít důležitá kritéria ve všech fázích výrobního cyklu a umožnit soubor výhod, které se liší od zjednodušení diagnostiky v případě jmenování až po možnost nabídnout vzdálená řešení, jako je předvídání údržby a dokonce i začátek řádků na dálku. Výhody, o které se mnoho italských společností ve skutečnosti v současné době postaralo, aby to bylo možné, překonaly ty, které již skutečně zahájily proces digitalizace a které se především již vybavily systémy se schopností shromažďovat a vyhodnocovat data. „chyba, kterou musíme neudělat, je věřit, že k získání těchto výhod stačí získat zařízení 4.0. Je to vlastně zdlouhavá cesta, počínaje organizovaným sběrem zcela čisté datové základny, na které se poté začnou spouštět vzorce ai, jakmile budete mít dostatek dat,“ objasňuje gatti. „Když dosáhnete tohoto stupně, návratnost investic je velmi důležitá z hlediska efektivity výroby a z hlediska využívaných zdrojů,“ zahrnuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here