Trh s buničinou i papírem

Rate this post

Trh s buničinou i papíremStříkací trysky pro optimální požadavky. Odvětví celulózy a papíru je velmi úzce propojeno. Postup výroby papíru je rozdělen do 2 fází: první fáze se skládá z přeměny práva dřeva na buničinu, která se ve druhé fázi více transformuje přímo na papír.

Lechler využívá atomizační inovace pro mnoho postupů v celé výrobní lince. Dejte nám vědět, kde vám můžeme pomoci posílit-promluvte si s námi. Aplikace rozprašovacích trysek Lechler pro výrobu buničiny a papíru. Výroba buničiny: dřevní buničina pro papír se vyrábí z odkorněného drceného dřeva. Lignin ze dřeva, stejně jako různé jiné nevlákenné části, jsou během přípravy jídla prakticky zcela eliminovány. Zbytky ligninu se odstraňují v následujících procesech zesvětlení. Pro četné procesy je zapotřebí velké množství procesní vody a také chemikálií. Ceny lze ušetřit maximalizací procesních trysek. Aplikace rozprašovacích trysek Lechler pro výrobu dřevní buničiny: hydromechanické odkorňování; hydromechanické odkorňování; separace hornin a nečistot; Příprava brusného kamene a buničiny; mazání pilových listů; průběh buničiny; čištění válečků; praní buničiny; čištění skladovací nádrže; sušení buničiny; opětovné použití papíru; čištění filtru; čištění bubnového filtru; pěnění.

Kontrola předmětů a také provenience v odvětví dřeva a papíru

Kontrola předmětů a také provenience v odvětví dřeva a papíruAplikace rozprašovacích trysek Lechler pro papírny. Oblasti papírny. Sekce současných papíren závisí na druhu papíru generovaného Moderna. V mnoha případech však fungují podobně organizované výrobní postupy nebo závody. Základní rámec lze rozdělit přímo do následujících oblastí: Inflow box (et Engineering váš postřik nápravu. Výroba papíru vyžaduje značný příjem vody i chemikálií. Rozprašovací trysky Lechler vám mohou pomoci používat kapaliny extra úspěšně. To šetří zdroje a snižuje ceny při zachování nebo zvýšení kvality. Fráze FSC gode potěší širokou shodou mezi zákazníky a také velkou složkou populárního názoru.

FSC označuje Woodland Steard tato mezinárodní, nezávislá i veřejně prospěšná společnost byla založena v roce 1993 environmentálními organizacemi, domorodými etnickými týmy, lesnictvím i dřevozpracujícím podnikem. Mohou se k němu připojit všechny fyzické i právnické osoby. Primárním úkolem FSC je formulace mezinárodně platných principů a také norem pro ekologickou a udržitelnou lesní správu na sociální a ekonomické úrovni. Kvalifikace FSC COC zaručuje, že zákazníci získávají dřevěné předměty z odpovědně ošetřovaných lesů i z různých dalších regulovaných zdrojů. Certifikované podniky mohou z tohoto důvodu prokázat, že nabízejí vysokou nejvyšší prioritu transparentnosti při nákupu dřeva jako základního materiálu, který upřednostňují produkty z odpovědně obhospodařovaných lesů. Tato certifikace posiluje image a také pomáhá s přístupem na zcela nové trhy.

Papírenský a dřevařský průmysl je pro ochranu lesů stále důležitější

Papírenský a dřevařský průmysl je pro ochranu lesů stále důležitějšíPapírenský a také dřevařský sektor je postupně hlavní pro ochranu lesů méně odpadu, více recyklace, výkon ve výrobních procesech, trvalé monitorování plantáží a certifikace lesů mohou udržet celosvětovou poptávku po dřevě … Mezinárodní standardy. Jako uznávaný certifikační podnik je SQS celosvětově identifikován jako auditorský orgán pro kvalifikaci podle FSC COC. Kvalifikace FSC COC je určena pro dřevozpracující firmy. Ve firmách a podnicích působících na papírenském, tiskařském, obalovém a dřevozpracujícím trhu zaručuje kvalifikace na požadavky FSC COC a ukazuje, že položky jsou vyrobeny ze dřeva z rozumně ošetřených lesů a jiných regulovaných zdrojů.

Obvykle to zahrnuje základní zlepšení kontrol oběhu produktů podniku. Ochrana životního prostředí i udržitelnost. V každé firmě lze značku FSC výhodně kombinovat se zabudovanými monitorovacími systémy, aby se vytvořily zajímavé harmonie. V popředí jsou normy ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (kvalifikace systémů ekologického managementu) a ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Přesto existuje také kombinace s PEFC COC a BRC / IOP. Kromě toho dodávky SQS přidaly na míru šité hodnocení a certifikační služby, které nám umožňují prokázat vysoké kritérium v oblasti environmentálního managementu a také udržitelnosti. Příklady zahrnují systémy řízení energie založené na ISO 50001, validaci zpráv o životním prostředí a udržitelnosti nebo návrh hodnocení udržitelnosti EcoEntreprise.

Zejména pro papír, zpráva nastiňuje řadu řešení

Mnohem více recyklace v zemích se sníženou mírou využití: navzdory většímu mezinárodnímu příjmu papíru v budoucnu by kultura vyžadovala méně panenského produktu než dnes, pokud by se zvýšila míra opětovného použití. Scénář z roku 2020 ukazuje, že 25% nárůst výroby papíru může stále vyžadovat méně panenských vláken, pokud se současná globální úroveň 53% recyklovaných vláken využitých zvýší na 70%. Míra rekuperace karet se v jednotlivých národech výrazně liší. Z tohoto důvodu mají iniciativy na zvýšení recyklace v zemích se sníženou mírou rekuperace a růstu a vysokou spotřebou zvláštní schopnost snížit stres na přírodní lesy. Efektivita zdrojů a spravedlivější vzorce příjmu: mnohem efektivnější výrobní postup může pomoci generovat více položek s poskytnutým množstvím dřeva. Navíc současné vzorce používání bohatých národů (10% světové populace zaujímá 50% světového papíru) nemohou být trvalé a následované rozvojovými národy. Bohatší země musí být schopny minimalizovat papírový odpad, zatímco chudší země vyžadují více papíru pro bezpečnost a zabezpečení, zdraví a také pro vzdělávání a vzdělávání v oblasti potravin.

Haciendy ke snížení tlaku na přírodní lesy: navzdory střízlivějšímu využití a vyšší účinnosti a recyklaci je čistá poptávka po dřevě připravena na expanzi. Udržování přirozené ztráty lesů v blízkosti ne po roce 2020, bez výrazného snížení příjmu, by do roku 2050 vyžadovalo přibližně 250 milionů hektarů zbrusu nových vinic, což je prakticky dvojnásobek množství plantáží dnes. V důsledku toho bude hrát významnou povinnost udržitelně zacházet s ranči, konkrétně na aktuálně zhoršené půdě, což pomůže obnovit životní prostředí. Dobře spravované lesy: zpráva ukazuje, že do roku 2050 lze až o 25% rozšířit ještě více lesů na výrobu řeziva než dnes. Kvalifikace lesů bude i nadále významně důležitým zařízením pro posílení postupů správy lesů prostřednictvím tržně řízeného mechanismu. Energetická překážka: do roku 2050 by se roční poptávka po energii ze dřeva mohla dostat na 6-8 miliard metrů krychlových, což by vyžadovalo více než dvojnásobek množství dřeva použitého pro všechna dosavadní použití.

Zdá se, že je to výzva pro trvalý rozvoj a také územní plánování. WWF vidí zásadní povinnost pro bioenergii dodávat různé možnosti fosilních paliv, spolu se zbrusu novými příjmy, stejně jako ochrana energie pro venkovské čtvrti. Nicméně, aby tyto výhody jeho použití musí být pečlivě zamýšlel, popraven, stejně jako dohlížet na ekologickou i sociální udržitelnost. Špatné řízení výroby bioenergie může zničit užitečné prostředí, oslabit bezpečnost potravin a vody, poškodit sousedství zemí a prodloužit plýtvání energií. Lidstvo možná v nadcházejících desetiletích využije více dřeva různými metodami. Vzhledem k očekávanému prudkému nárůstu poptávky po dřevě a papíru jsou lesní trhy důležité pro ochranu lesů. Dřevo může hrát pozitivní funkci v zelené ekonomice založené na obnovitelných zdrojích, lesy, které jsou dnes produktivní, musí být obhospodařovány podle největších environmentálních i sociálních požadavků vzhledem k tomu, využití a také využití dřevěných předmětů musí přijít být mnohem efektivnější.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here