Metody účasti mezi univerzitami a organizacemi

Rate this post

Metody účasti mezi univerzitami a organizacemiProč lepší spolupráce mezi vysokými školami a také službami? Užší propojení mezi firmami a vysokými školami může: podporovat výměnu a sdílení znalostí, rozvíjet dlouhodobou spolupráci a možnosti, podporovat rozvoj, podnikání i představivost. Užší spolupráce mezi vysokými školami a organizacemi může navíc pomoci absolventům získat správné schopnosti a znalosti požadované na trhu práce, spolu s podporou jejich osobního rozvoje. Existuje mnoho případů spolehlivé spolupráce mezi akademickou obcí a odvětvími v Evropě. Typ a také úroveň partnerství se však mezi různými zeměmi, vysokoškolskými institucemi a technikami značně liší.

Univerzita-obchodní online fórum

Univerzita-obchodní online fórumOnline fórum University-Business bylo vedeno v Bruell účastníci analyzují stávající stav partnerství university-business a také plán kampaně a také programy potřebné k jeho udržení. Ve spolupráci s členskými státy EU se pravidelně konají tematická fóra, která řeší zásadní problémy na celostátní i místní úrovni. Spolupráce mezi světem univerzit a firmami má taktickou hodnotu pro inovace i rozvoj země. Výměna odborných znalostí mezi vysokými školami i společnostmi, jakož i provádění společných pracovních míst jsou základem pro vzhled univerzit, konkurenceschopnost firem, zaměstnatelnost absolventů a také hospodářský a sociální rozvoj oblastí.

Podnikání uznává hodnotu najímání mladých a kompetentních zdrojů, které mají specifické dovednosti v souladu s vývojem organizace společnosti, s úžasným potenciálem a silnými akademickými strukturami, schopnými podporovat inovace a také vylepšovat úpravy. Ve stejné době, konstantní dostat do kontaktu s stejně jako dialog pomoci určit určité tréninkové plány pro četné cesty studentů. A také je to také důležité, ale často se objeví sekundární, výhoda pro podnikání, která pochází z daní, příspěvků, odměn a zaměstnaneckých výhod přijatých na národní i místní úrovni, díky nimž je smlouva o výuce dostupnější. Na druhé straně zůstávají některé překážky a odpory různých typů (předsudky, potíže s prováděním i absence informací), stejně jako pokyny jsou i nadále smluvním nástrojem podhodnoceným v kontrastu s jeho možností.

Kontext je skutečná vypočítaná schopnost a postupně potřebná

Různé výzkumné studie ukázaly, že schopnost člověka rozpoznat, jak se orientovat v jejich kontextu, je skutečnou kritickou dovedností, stejně jako významně potřebnou v tomto historickém období. Světové plány se pokoušejí vybavit se zařízeními, která mohou jednotlivcům pomoci orientovat se v postupu porozumění jejich identifikaci. Polohovací místnosti jsou často zřizovány jako místa, kde různé subjekty diskutují o rozvoji sítí obyvatelných jednotlivci. V těchto prostorech existují také vztahy mezi univerzitami a také sousedskými úřady, jako jsou firmy a organizace, které jsou vytvořeny, aby pomohly studentům, protože jsou nezbytným krokem, ve kterém naplňují svět práce a také se na něm podílejí. Univerzity i organizace jsou najímány, aby zůstaly, aby posílily své partnerství, protože to je životně důležité nejen pro poskytování zkušeností a také pracovních možností žákům, v rámci kterých se mohou orientovat ve svém výběru, ale také kvůli skutečnosti, že univerzita by mohla mít šanci neustále vylepšovat koncepty služeb ve výuce, zatímco organizace by následně mohly těžit z výzkumu a schopností absolventů.

Nedávné značné úpravy v průmyslu zvyšují úroveň obchodního partnerství mezi soukromým sektorem a také vysokými školami, zdůrazňující sociální posun v oblasti vysokých škol. Příspěvek má v úmyslu představit hlavní diskusní nástroje existující na 2 univerzitách ve dvou velmi odlišných zemích. Na jedné straně Univerzita v Padově jako Univerzita evropského národa a také studie Kenatty odhalily, že schopnost člověka orientovat se v určitém kontextu probíhá prostřednictvím skutečných vypočítaných dovedností postupně nezbytných v současném věku. Vlády se snaží nabídnout nástroje, které mohou jednotlivcům pomoci procházet proces porozumění jejich identitě. Průvodcovské místnosti jsou obvykle místa, kde různé entity komunikují se zdravou a vyváženou sítí. V nich jsou navíc vztahy mezi vysokými školami a úřady, jako jsou firmy a zařízení. Vysoké školy musí zůstat, aby posílily své vztahy s podnikem, protože to je zásadní nejen proto, aby univerzity mohly poskytovat pracovní zkušenosti i pracovní příležitosti pro své stážisty, ale také proto, aby koncepty organizace informovaly o výuce, zatímco podnik, v důsledku toho, mohl využít výhod výzkumu a kompetentních postgraduálních zaměstnanců. Nedávné podstatné úpravy v sektoru zvyšují úroveň spolupráce mezi komerčním ekonomickým sektorem a také vysokými školami, což přináší sociální změnu ve vysokoškolském vzdělávání.

Spolupráce mezi sektorem a univerzitami je obtížné rozvíjet

Spolupráce mezi sektorem a univerzitami je obtížné rozvíjetSpolupráce mezi sektory a také vysokými školami je obtížné navázat, alespoň v Itálii. Ale dávají výsledky úžasné technické hodnoty. Navíc zabránit jim je náš národ je nedostatek schopnosti přivést v výzkumné studie celebrit, protože pověst je zásadní proměnnou. Patentová výzkumná studie. Spolupráce mezi podniky i univerzitami, a také navíc normálně se studijním systémem, jsou v současné době všudypřítomné ve všech politických plánech řídících růst sousedství, věda, inovace a technologie. Spojení mezi oběma organizacemi může přinést výhody pro obě strany partnerství; takové interakce jsou například tajemstvím úspěchu v mnoha italských průmyslových oblastech.

V nedávné výzkumné studii jsme si položili některé nezbytné obavy týkající se tohoto tématu, zejména s ohledem na Itálii. Jsou Univerzitní obchodní partnerství vytvořena s lepším problémem? Jsou jejich výsledky kvalitativně různé? Které prvky je podporují a které jim brání? K odpovědi využíváme údaje vyvinuté společností Bocconi, které se skládají ze všech patentů registrovaných v Itálii v období 1978-2007. Podivnou součástí je možnost identifikovat scholastické inovátory, tedy tvůrce pracující na univerzitách i zkušebně. Hodnocení je založeno na srovnání mezi skutečnými sadami vývojářů (situace, ve kterých dva nebo více tvůrců spolupracovali na licenci) a online páry (situace sad, které by mohly vzniknout na základě podobných funkcí, však nebyly ve skutečnosti rozpoznány). Většina partnerství, 74 procent, se uskutečňuje v rámci sektoru (mezi obchodem), 3 procenta zahrnují pouze zeměkouli výzkumu (mezi vysokými školami nebo výzkumnými středisky), zatímco 23 procent jsou spolupráce mezi vysokými školami i sektorem.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here