budoucnost profesí

Úvodní strana Trhy práce v regionech Profily krajů

Profily krajů

Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj ZlĂ­nský kraj Moravskoslezský kraj Praha

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Jihočeský kraj

Liberecký kraj

Kraj Vysočina

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Odvětvová struktura v kraji

Mezi kraji ČR vytváří Moravskoslezský kraj nejvíce pracovních příležitostí pro průmysl (na druhý Středočeský kraj má náskok přibližně 10 tisíc pracovních míst). Podrobnosti udává tabulka č. 1.

Souhrnný pohled na sektorovou zaměstnanost v kraji

Sektor

NACE

2008

2011

Podíl 2008

Podíl 2011

Absolutní změna 2008-2011

Relativní změna 2008-2011

Primární

01-09

36600

31300

7%

6%

-5300

-14%

Průmysl

10-33

160000

162600

29%

30%

2600

+2%

Utility

35-39

15200

12400

3%

2%

-2800

-18%

Stavebnictví

41-43

51100

39000

9%

7%

-12100

-24%

Obchod

45-47

67300

62100

12%

12%

-5200

-8%

Tržní služby

49-82

100700

107800

18%

20%

7100

+7%

Veřejné služby

84-88

109300

101900

20%

19%

-7400

-7%

Ostatní

90-99

18600

19100

3%

4%

500

+3%

Celkem

558900

536300

100%

100%

-22600

-4%

Zdroj: Vlastní výpočty z mikrodat VŠPS

Nejhůře se v letech 2008-2011 vedlo stavebnictví a veřejným službám, které v jiných krajích obvykle patřily k rostoucím odvětvím. Klesla i zaměstnanost v obchodu. Díky automobilovému průmyslu svou pozici udržel zpracovatelský průmysl.

Analýza odvětvové struktury v kraji se věnuje primárně odvětvím s vyšší přidanou hodnotou a požadavky na znalosti a dovednosti pracovníků. Podíl zaměstnanosti v těchto odvětvích může být považován za měřítko kvalifikační náročnosti trhu práce v kraji; tato odvětví budeme souhrnně nazývat "kvalifikačně náročná odvětví". Dle odvětvové klasifikace NACE sem řadíme:

  • 21 - Farmaceutický průmysl
  • 26 - Elektronický průmysl
  • 30.3 - Letecký a kosmický průmysl
  • 61+62- IT služby a telekomunikační činnosti (ICT služby)
  • 71 - Architektonické a inženýrské činnosti
  • 72 - Výzkum a vývoj
  • 86 - Zdravotnictví

Pokud se zaměříme pouze na kvalifikačně náročná odvětví, Moravskoslezský kraj přispívá k celkové zaměstnanosti v nich téměř 52 tisíci pracovními místy - desetina v rámci celé ČR. Kromě dominantního zdravotnictví je třeba zmínit ICT služby (v národním měřítku kraj přispívá11 % k celkové zaměstnanosti v nich) a farmaceutický průmysl. V ICT službách patří ke klíčovým zaměstnavatelům v kraji Tieto, K2 atmitec, Kvados, Vítkovice IT Solutions a další. Centrum softwarových služeb v kraji má i významný dřevozpracující podnik Stora Enso. Ve farmaceutickém průmyslu je opavská Teva jedním z nejvýznamnějších českých výrobců. Mimo skupinu kvalifikačně nejvíce náročných odvětví je nutné zmínit význam kraje těžbě surovin (45 % podíl na zaměstnanosti odvětví v rámci ČR – s velkým náskokem první místo) a dále v energetice (13 % pracovních míst v rámci celé ČR), automobilovém průmyslu (13 %, na čemž má velký význam zejména Hyundai a skupina dodavatelů okolo něj) a samozřejmě v hutnictví, slévárenství a kovovýrobě (celkem 51 % podíl, zejména v hutnictví železa je Moravskoslezský kraj dominantním centrem Česka).

Hlavní město Praha

Na tomto místě pro Vás připravujeme interaktivní mapu s profily trhu práce a vzdělávání v jednotlivých krajích České republiky.

Vytisknout stránku

CZ EN