budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Vývojář SW

Vývojář SW

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Vývojář SW; SW architekt; Systémový architekt; Systems development manager

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

V krátkém časovém období poptávka po SW vývojářích poroste spíše mírně vzhledem k pomalému charakteru změn v elektrotechnickém průmyslu směrem k většímu podílu aktivit s vyšší přidanou hodnotou. Dlouhodobě, zejména pokud poroste počet společností, které do ČR budou umisťovat činnosti v oblasti vývoje, designu, logistických a servisních služeb, pak půjde o velmi žádané profese, kterých bude s největší pravděpodobností na trhu značný nedostatek (kvalitativní i kvantitativní). Vývojářské profese jsou dnes v ČR – a to zejména u zákaznických firem – postaveny zejména na ICT znalostech a dovednostech. Význam ryze technických znalostí však v příštích letech může spíše klesat. Bude to ovlivněné neustálým procesem zjednodušování technologií pro vývoj, implementaci i správu ICT. Naopak analytické a konzultantské dovednosti budou tvořit stále větší část v poptávaném profilu vývojářů.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Jedná se o klíčovou ICT pozici v elektrotechnickém průmyslu. Vývojář SW/ SW architekt analyzuje procesy v zákaznickém podniku a převádí požadavky zákazníka (resp. jiného oddělení ve vlastním podniku) do IT řešení. Navrhuje základní architekturu funkčnosti programu, vnáší prvek znalosti oboru, pro který se IT řešení má vytvořit a spolupracuje s programátory na samotné realizaci.

Vazba na sektor je dominantním předpokladem optimálních řešení. Samotné programovací činnosti jsou přitom čím dál více předmětem outsourcingu. SW architekt jako odborník na elektrotechnický průmysl může spolupracovat s programátory, kteří nemají potřebné odborné znalosti v oboru elektro, nemusí sídlit v ČR, dokonce ani v Evropě. Vývojář SW/ SW architekt by měl disponovat zejména těmito znalostmi, schopnostmi:

  • Schopnost vnímat znalosti z oboru, pro který je práce vykonávána a vžít se do uživatele a jeho práce
  • Špičkové znalosti nástrojů na vývoj (programovací jazyky a vývojové frameworky)
  • Znalost moderní infrastruktury informačních systémů
  • Schopnost práce v týmu - díky rostoucí složitosti systémů provází tyto profese často vysoká míra specializace, tzn. vykonává pouze část práce v rámci projektu.
Podrobnější analýza této profesní skupiny je k dispozici v rámci sektorové studie ICT služby.    
 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 5
váha: 1
váha: 2
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 5
váha: 2
váha: 3
váha: 4

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 2
váha: 2
váha: 3
Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 3
váha: 3
váha: 4

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN