budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Technický designer

Technický designer

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

AUTOCAD designer; Design inženýr; Design Specialist

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Nárůst poptávky po profesi technického designéra bude znatelný již v krátkém časovém období. Profese nabízí poměrně dobrou šanci na uplatnění, vhodných absolventů bude spíše nedostatek, protože poptávka firem poroste rychleji než nabídka.

V případě designérů – ale i elektroinženýrů a projektantů – je trh práce již delší dobu vystaven negativním trendům, které souvisí s preferencemi studentů a úrovní výuky technických předmětů již na základních školách. Ta dlouhodobě není dostatečná a úroveň znalostí studentů v matematice, logice, geometrii, fyzice či chemii často nevytváří dobré základy pro další studium na vyšších stupních ani pro uplatnění v technických profesích. Navíc zájem o studium technických předmětů a oborů není dostatečný v porovnání s ekonomickými nebo humanitními směry. I z tohoto důvodu nabídka techniků dlouhodobě nepostačuje poptávce a tento odstup se díky rostoucímu zájmu firem příliš nesnižuje.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Práce designéra má velmi podobné nároky na znalosti a dovednosti jako práce vývojového pracovníka. Roste význam zejména technického designu, ergonomie a tzv. „man machine interaction“ tedy důraz na bezpečnost pasivní i aktivní, snadnost a intuitivnost obsluhy zařízení.

Konkurenční prostředí vytváří silný tlak na zkracování inovačního cyklu elektrotechnických výrobků. Inovační cyklus je charakterizován určitými milníky spojenými s výraznými technologickými posuny. Avšak trh žádá častější změny a zlepšení, a proto v mezidobí bývají výrobky doplněny drobnými, spíše designovými úpravami. Při srovnatelných technických vlastnostech výrobků se design stává konkurenční výhodou.

Vzhledem k rostoucímu trendu prosazování ICT technologií do elektrotechnických výrobků budou designové prvky zasahovat i do ovládání a obsahu programového vybavení výrobků. V této souvislosti lze hovořit o „Content designerovi“, který v sobě slučuje vlastnosti nositele myšlenky / kreativce, grafika, textaře, který se stará o myšlenkovou a procesní ergonomii výrobku. Tím se tato profese přibližuje více na úroveň SW architekta.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 2
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 3
váha: 2
váha: 2

 
Jazykové znalosti

Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 3
váha: 4
Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 4
váha: 4
váha: 5

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN