budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Servisní pracovník

Servisní pracovník

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Servisní technik; Opravář; Pracovník servisu; Pracovník technické podpory; Pracovník opravárenského centra

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Česká republika má dobré předpoklady pro vznik opravárenských center pro střední, resp. celou Evropu. Počet kvalifikovaných pracovníků na těchto pozicích bude růst. Poptávka po servisních technicích poroste také díky přechodu od prodeje výrobků k poskytování služby. Sofistikovaná, finančně náročná zařízení budou zákazníkům dodávána včetně „full-service“, tzn. včetně pravidelné údržby, odstraňování závad a případně též instalaci novější verze zařízení v rámci měsíčního paušálního poplatku za tyto služby. Na druhou stranu je možné očekávat pokles opravářů spotřební elektroniky a výpočetní techniky, u kterých je technologický pokrok natolik rychlý, že se nevyplatí opravovat 3-5tiletá zařízení.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Servisní technik musí být především diagnostik, který umí odhalit problém. K tomu je nezbytná znalost zařízení, schopnost číst v technické dokumentaci, umění vyhledávat informace a manuální zručnost.

Opravy mohou probíhat třemi způsoby – v servisním centru, v terénu u zákazníka nebo na dálku – vzdáleným přístupem přes elektronické kanály (internet, privátní síť, apod.), resp. předáním instrukcí uživateli, který je následně schopen závadu odstranit sám. Každý z těchto způsobů oprav klade na servisní pracovníky požadavky na další specifické dovednosti.

Terénní servisní technik má omezené možnosti diagnostiky a oprav, ale i tento stav situace se zlepšuje. Diagnostická zařízení mají mobilní charakter, lze je připojit na řídící centrum, které dodá potřebná data. Servisní technik musí mít určitou úroveň ICT znalostí, musí umět vyjednávat s lidmi (zákazníky), prezentovat se na veřejnosti jako zástupce svého zaměstnavatele. Musí disponovat schopnostmi „time managementu“, čili schopnostmi organizovat svůj pracovní čas a výkon, pracovat samostatně. Tato profese však bude v příštích letech nejvíce ztrácet na významu.

V opravárenském centru bývají soustřeďovány porouchané produkty z většího spádového území a firmy mohou od pracovníků vyžadovat i určitou specializaci na určitý druh výrobku nebo závady. Servisní centra disponují moderní diagnostickou technikou a jsou vybavena nástroji pro opravy. Servisní technik musí umět ovládat toto vybavení a orientovat se v informačních databázích.

Pracovník technické podpory odpovídající na technické problémy uživatelům, resp. spravující elektrotechnická zařízení na dálku bývá člověk s širokým záběrem znalostí a komunikačních schopností, který umí identifikovat problém na základě laicky popsaných příznaků. Pochopení lidského faktoru a jednání s lidmi bývají jádrem řešení. Schopnost rychlého zjištění vhodných informací, psychologická průprava, znalost zařízení do všech detailů jsou hlavními předpoklady pro tuto profesi. V případě mezinárodních „HOT LINE“ center musí mít technici výborné jazykové znalosti. Opravy se budou stále více zaměřovat na odstranění softwarového problému. Chyby elektrického zapojení nebo mechanické defekty budou ustupovat do pozadí.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 1
váha: 1
váha: 2
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 2
váha: 2
váha: 3
váha: 3

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 1
váha: 1
váha: 3
váha: 5
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 2
váha: 4
váha: 5

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN