budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Nekvalifikovaný dělník

Nekvalifikovaný dělník

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Pomocný pracovník výroby; Operátor montážní linky; Dělník na montážní lince

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Zaměstnanost a požadavky na znalosti a dovednosti nekvalifikovaných dělníků v elektrotechnickém průmyslu budou ovlivněny zejména postupující automatizací výroby a útlumem výroby. Tyto profese jsou výrobci v elektrotechnickém průmyslu v současné době stále častěji najímány skrze pracovní agentury, což podnikům umožňuje větší flexibilitu v řízení nákladů a přizpůsobování počtu pracovníků měnící se poptávce.

Pomocné dělnické profese – zejména na montážních linkách – zaznamenaly v důsledku hospodářské krize velmi výrazný úbytek poptávky. Tento trend bude – i když pravděpodobně pomaleji – pokračovat i v dalších letech. Důvodem bude postupný přerod elektrotechnického průmyslu na výrobu sofistikovaných výrobků (projektová/zakázková výroba) s vyšším podílem vlastního vývoje, s individuálním řešením pro specifické zákazníky. Uplatnění nekvalifikovaných dělníků bude v tomto segmentu stále menší. Sociokulturní aspekty budou představovat stále větší problém. Počet osob ochotných pracovat u pásu bude významně klesat a na tato místa budou stále častěji přicházet cizinci, a to zejména v krátkém časovém období.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Pracovníci, kteří spadají do této profesní skupiny, často přicházejí z jiných oborů – textilní průmysl, potravinářství, strojírenství. Pro dílčí úkoly, které jim jsou zadávány, je lze proškolit během krátké doby přímo ve firmě. Hlavními požadavky tedy jsou manuální zručnost, schopnost pochopit zadaný úkol, preciznost, kvalita výroby/montáže, rychlost, schopnost řešit jednodušší problémy. Technické znalosti, počítačová způsobilost a jazykové schopnosti jsou požadovány jen výjimečně. Bude klesat význam manuální zručnosti, avšak požadavky na kvalitu a schopnost řešit jednoduché problémy budou nadále důležité. Hlavním trendem výroby bude efektivnost všech prováděných úkonů a úspora provozních nákladů. Nekvalifikovaní dělníci budou muset respektovat souvislosti své činnosti, návaznost na předchozí a následující fáze výrobního procesu, provádět vše v zájmu celku (tj. výrobní divize, celé firmy, celé ekonomiky).

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 1
váha: 1
váha: 1
váha: 1
Budoucí význam dovedností
váha: 1
váha: 1
váha: 2
váha: 2

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 1
váha: 1
váha: 1
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 1
váha: 2
váha: 2
váha: 2

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN