budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Manažer výroby/Technický manažer

Manažer výroby/Technický manažer

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Výrobní ředitel; Technický ředitel; Projektový manažer; Procesní inženýr; Kaizen manažer; Procesní manažer

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)     

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):  

Poptávka po technických manažerech by měla mírně růst. Na rozdíl od provozních manažerských pozic však bude výraznější převis poptávky nad nabídkou. Vzhledem k vysokým specializovaným odborným požadavkům budou tyto pozice velmi obtížně nahraditelné osobami s jiným než technickým vzděláním. Požadavky firem budou záviset na jejich očekáváních – čím příznivější vývoj sektoru bude, tím více pracovníků s technickým vysokoškolským vzděláním bude potřeba.


Současné a budoucí požadované dovednosti: 

U technických manažerských profesí je často zmiňován nedostatek v oblasti takzvaných „business“ dovedností a kompetencí – má to úzkou souvislost s převažující orientací technicky vzdělaných pracovníků na problém „vyrobit“ s malou vazbou na znalosti o trhu, zákaznících a nových možných směrech vývoje poptávky.

Převažují požadavky na technické znalosti a dovednosti včetně specializovaných technických znalostí v kombinaci s vysokou mírou organizačních a řídících schopností. Tito pracovníci jsou zodpovědní za zavádění nových výrobků a výrobních postupů, za úspory nákladů a maximalizaci efektivity ve výrobě. Rozhodují o alokaci lidských zdrojů, delegování technických a výrobních úkolů na příslušné pracovníky a oddělení. Proto musí disponovat také „měkkými schopnostmi“ obdobně jako obchodní manažeři, ve smyslu prezentace, vyjednávání, motivace.

Lze očekávat dva specifické posuny, které změní charakter práce technických ředitelů. Jednak půjde o ústup od velkých výrobních sérií k menším, často individuálním zakázkám. To bude klást vyšší nároky na projektové řízení a flexibilitu výrobních postupů. Jednak budou čistě výrobní aktivity ustupovat službám, vývoji a designu. Tyto procesy zahrnují také vysokou míru technické problematiky, ale jiným způsobem.

Od technického vedení se očekávají technické znalosti navazujících a dodavatelských oborů. Jejich úkolem je sledování preferencí zákaznických odvětví stejně jako nových materiálů a výrobních technologií.

IT způsobilost technických manažerů pokrývá jak oblast kancelářského SW a podnikových informačních systémů (ERP), tak konstrukčních a monitorovacích systémů (CAD, GIS).

Hlavní úlohou výrobních manažerů bude v následujících letech rozvoj nových metod organizace práce, zavádění systémů známých např. z automobilového průmyslu i odjinud (JIT, Kanban, Lean productin, Six Sigma).

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
 Současný význam dovedností
váha: 3
váha: 2
váha: 4
váha: 3
 Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 4
váha: 5
váha: 3


 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
 Současný význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 3
váha: 4
 Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 4
váha: 3
váha: 4

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN