budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Manažer provozu a rozvoje IS/IT

Manažer provozu a rozvoje IS/IT

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Manažer provozu a rozvoje IS/IT; Manažer bezpečnosti; Manažer projektu; Manažer ekonomiky IS/IT.

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Manažeři provozu a rozvoje IS/IT se stejně jako ostatní IT profese dlouhodobě stávají stále žádanějšími. Očekává se mírný nárůst poptávky, který bude ovšem obtížné uspokojit jak z hlediska počtu, tak kvality uchazečů. Stále důležitější součástí dovedností ICT manažerů budou mezioborové znalosti, resp. lepší vnímání ICT v kontextu činnosti a potřeb podniku. Problémy s nízkou kvalitou nebo kapacitou lidských zdrojů v ICT mohou podniky částečně řešit outsourcingem (viz vývojářské profese), avšak management ICT musí zůstat pod kontrolou podniku a bude na něj kladen stále větší důraz.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Management rozvoje IS/IT je profese přímo odpovědná za rozvoj IT systémů v přímé závislosti na cílech firmy. Pracovníci v této profesi musí mít především následující klíčové znalosti a schopnosti:

  • Znalost teorií a praktických postupů pro úspěšnou implementaci IT
  • Znalost procesů ve firmě – současných i odhad budoucích
  • Technické znalosti – odpovědnost pracovníků je ve strategickém nákupu zařízení a technologií, musí vidět dále do budoucnosti
  • Manažerské a komunikační schopnosti – jak směrem k vedení firmy (prosazení nových směrů rozvoje) a k pracovníkům firmy (vyškolení a motivace k používání nových ICT řešení), tak směrem k externím dodavatelům v případě outsourcingu vybraných služeb nebo celého projektu.

Management provozu IS/IT zajišťuje bezchybný provoz IT infrastruktury, včetně řešení ad hoc problémů. U stále většího množství podnikových procesů je vyžadována nepřetržitá funkčnost po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (kontinuální výroba, logistické systémy JIT, noční provozy, dodávky energií, apod.) Jedná se o profesi, která má základní znalosti technické konfigurace ICT řešení, důležitější však je schopnost postihnout širší souvislosti vzniklého problému, řešit rizikové a krizové situace a řídit podřízené ICT techniky, kteří problém fakticky odstraní.

Podrobnější analýza této profesní skupiny je k dispozici v rámci sektorové studie ICT služby.    
 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 4
váha: 2
váha: 4
váha: 3
Budoucí význam dovedností
váha: 5
váha: 3
váha: 5
váha: 3

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti

Obecné tech. znalosti

Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 3
váha: 1
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 4
váha: 2
váha: 3

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN