budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Kvalitář

Kvalitář

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Kvalitář; Kontrolor jakosti; Výstupní kontrolor; ISO auditor; Green Belt; Black Belt

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Kvalitář je zpravidla profese určená pro zkušené pracovníky, je nevhodná pro čerstvé absolventy škol. Je vyžadována určitá praxe, zkušenost s danou výrobou nebo chodem firmy. Vzhledem k rostoucím požadavkům na certifikace a normy a vzhledem k slaďování standardů v nadnárodních firmách i v sítích jejich dodavatelů bude poptávka krátkodobě růst a bude převyšovat dostupnou nabídku na trhu práce (zejména kvalitativně). V delším horizontu však budou profese kontrolorů kvality ohroženy technologickým vývojem - automatické systémy kontroly kvality je budou schopny postupně nahrazovat.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Pracovník dohlížející na kvalitu výroby musí být především systematický a pečlivý. Musí disponovat schopnostmi komunikovat s lidmi, navrhovat zlepšení práce směřující k eliminaci chyb ve výrobě a tím i vad finálních výrobků. Musí být schopen navrhovat, implementovat a kontrolovat dodržování pravidel směřujících k eliminaci vad, optimalizovat procesy. Musí znát potřebnou legislativu a být schopen převzít zodpovědnost za výstupy určitého oddělení, resp. celé výroby, resp. kompletní firmy.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 2
váha: 3
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 5
váha: 3

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 2
váha: 2
váha: 4
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 3
váha: 4

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN