budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Distribuční logistik

Distribuční logistik

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Skladový logistik; Dopravní logistik; Skladník hotových výrobků ; Dispečer

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Optimalizovaný logistický systém je dalším ze zdrojů úspor nákladů firem. Jednak lze správným načasováním dodávek, velikostí zásob, druhem a frekvencí dopravy uspořit primární logistické náklady. Tuzemské firmy mohou díky efektivní logistice kompenzovat část své budoucí nevýhody dané růstem mzdového diferenciálu proti jiným východoevropským výrobcům. Spolu s dobrou infrastrukturou a blízkostí k trhům EU je propracovaná logistika klíčovým faktorem k udržení výrobních závodů v ČR. Díky těmto faktorům poroste zaměstnanost logistických odborníků v elektrotechnickém průmyslu, a to i přesto, že podstatná část realizace logistických řešení bude předmětem outsourcingu na specializované firmy. Na straně výrobce bude totiž muset stát odborník, který zná specifika výrobku, je schopen komunikovat s logistickými poskytovateli (vyjednat podmínky a řešit provozní problémy), kontrolovat systém a navrhovat zlepšení. Dlouhodobě poptávku po této profesi může podpořit i rozvoj servisních center.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Hlavní náplní distribučního logistika je návrh uspořádání distribučních kanálů z pohledu fyzické přepravy zboží a elektronické výměny dat. Vzhledem k rostoucímu významu outsourcingu je jednou ze základních funkcí distribučního logistika komunikace s dodavateli logistických služeb a logistickými pracovníky na straně příjemců (průmysl, obchod).

Za úspěšným rozvojem logistiky u nás stojí zejména návaznost na automobilový průmysl, který požaduje nejvyšší úroveň logistických systémů. Díky těmto zkušenostem jsou logistické firmy schopné pracovat v režimech JIT, optimalizovat toky materiálů a vytvářet významné úspory.

U výroby na zakázku zůstanou požadavky na logistiku jiné než u velkosériových výrobků, individuální řešení zásilek nebude výjimkou. Od návrhu obalu, přes možnosti skladování, manipulace a transportu, zabezpečení proti poškození, krádeži či průmyslové špionáži. Propracovaný logistický systém a umístění ČR v centru Evropy je podmínkou rozvoje opravárenských center s větším spádovým územím střední Evropy, případně celé EU.

Jazykové požadavky jsou poměrně velké. Distribuční logistik organizuje a najímá jednotlivé poskytovatele logistických služeb (přeprava, skladování a balení zboží, pojištění, celně deklarantské služby a jiné administrativní činnosti) podél celého dodavatelského řetězce - je v kontaktu se zahraničními dopravci, rejdaři, místními distribučními a skladovacími společnostmi v cílových zemích. Musí být schopen objednávat a kontrolovat logistické služby a v případě problémů řešit nestandardní situace v cizích jazycích. Výhodou jsou dva světové jazyky.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 1
váha: 3
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 2
váha: 4
váha: 2

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 3
váha: 1
váha: 1
váha: 1
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 2
váha: 1
váha: 2

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN