budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ICT profese Business analytik/architekt

Business analytik/architekt

Zpět na seznam profesí v ICT službách


Počet osob na trhu práce (2008) 36 300 Trend v poptávce po profesní roli
(2009-2020)
       

Jedná se o špičkovou profesi pro lidi s velkou mírou znalostí a schopností. Možnost dosáhnout seniorskou úroveň v této profesní roli mají 2-3 % absolventů. Pracovník na této pozici musí mít vynikající znalosti procesů i v jiných oborech oboru nebo schopnost procesům maximálně porozumět. Tato role je klíčová pro všechny segmenty, kdy je od ní požadováno porozumění procesů, jejich analýza, dokumentace a návrh řešení v kontextu ICT technologií. Poptávka po profesní roli bude růst zejména v segmentu dodávek a implementace ICT systémů v podnikové sféře a částečně také v segmentu zábavy (profese kreativní manažer, nositel myšlenky). Pracovníci budou v příštích letech mnohem více zapojeni do práce v mezinárodních projektech jak v oblasti systémové integrace, tak ve vývoji. Kvalitních konzultantů je již v současné době nedostatek a ten se bude nadále prohlubovat – pokud chce ČR hrát významnější roli v globálním, nebo jen evropském ICT trhu. Nedá se říci, že by se struktura požadovaných znalostí měla v budoucnu významně měnit, hlavním požadavkem bude získat jejich potřebný počet. Důležité pro tuto profesi jsou mezioborové znalosti – tj. hluboká praxe z jiných oborů a částečně ICT. Díky neustálému pronikání ICT do všech procesů a špatné (offshore) outsorcovatelnosti této profese se očekává, že počet business analytiků může výrazněji stoupnout – pokud na trhu práce bude dostatečný počet kvalitních absolventů s potenciálem růstu na tuto pozici.

Trendy v poptávce pro vybrané profese v rámci této role  
Analytik
Návrhář podnikových procesů
Business konzultant
Implementátor standardního SW

Vliv budoucích trendů na profesní roli

Růst poptávky po této profesní roli povede k růstu platů – lze očekávat, že v horizontu 10 let budou odměny srovnatelné se Západem. To bude znamenat, že čeští pracovníci na této úrovni budou muset profesně, mezioborově, jazykově i v oblasti měkkých dovedností odpovídat evropské špičce. Ve všech oblastech jsou výrazné nedostatky, které klasické školní vzdělávání nemá šanci plně odstranit. Důležitá je praxe a další vzdělávání. Pracovníkům chybí soft skills, ale také vědomí, že:

1. funkce si žádá znalosti i z jiných oborů (což IT specialisté často podceňují) a naopak,

2. že pro analytické ICT profese mohou vykonávat i pracovníci s jinou kvalifikací – pokud jsou na výši v analytické a konzultační oblasti, doplnit si vzdělání v samotném ICT není takový problém.

  • Nearshoring v budoucnu – Nákladové důvody budou nutit tuzemské firmy využívat nearshoring ve východní Evropě, případně v Asii, zároveň zákazníky stále budou z velké části evropské firmy. Bude nutné zvládnout management složitějších a vzdálenějších týmů.
  • Přesun ze zákaznických do dodavatelských firem – business analytici mohou začínat v ICT odděleních zákaznických firem, kde je obecně ICT profesí většina. Přesun do dodavatelského sektoru bude vyžadovat změnu. Růst poptávky po ICT službách z dosud méně technologicky náročných odvětví povede k vyšší variabilitě zákaznického sektoru – budou se zvyšovat požadavky na mezioborové znalosti.
  • Rostoucí poptávka ze strany německých firem bude vyžadovat vynikající znalost němčiny na této profesní roli (v případě firem, pracujících pro klienty přímo v Německu).
  • Požadavky na neviditelné ICT – mnohem vyšší nároky na schopnost poznat požadavky zákazníků a vést vývojové týmy směrem k snadnému designu, ovládání a ergonomii systémů.
  • Technologie – obecně požadavky na technické znalosti zůstanou vysoké, klíčové však budou analytické schopnosti, ovládání a porozumění technologiím bude snazší.
  • ICT bezpečnost – obecně vyšší nároky spojené s růstem významu ICT pro lidské životy – zejména růst požadavků na analýzu a vyhodnocování možných rizik v klíčových sektorech.
  • Rostoucí objem vývojových činností – ČR má dobrý potenciál získat a udržet ICT projekty a firmy zaměřené na vývoj nových aplikací (vyšší přidaná hodnota, dobré jméno českých vývojářů). Poroste poptávka po profesích v rámci této role pro řízení vývojářských týmů.

Specifika pro jednotlivé segmenty

Segment Klíčové požadavky na zvládnutí profesní role
Systémová integrace, podniková řešení, správa ICT – zákaznická firma Analýza a znalost vnitrofiremních procesů s ohledem na podnikové cíle. Vedení týmů. Vysoká míra technických znalostí.
Systémová integrace, podniková řešení, správa ICT – dodavatelská firma Analýza vnitrofiremních procesů s ohledem na podnikové cíle. Vynikající mezioborové znalosti. Vysoká úroveň jazykových dovedností. Externí konzultační činnost. Vedení týmů. Prezentační a komunikační schopnosti. Velmi dobrá úroveň technických znalostí.
Telekomunikace Role je velmi spojená s analýzou marketingových příležitostí na trhu a využití telekomunikačních sítí. Vysoká úroveň jazykových dovedností. Vedení týmů. Střední úroveň technických znalostí.
Zábava Role zaměřená na analýzu potřeb zákazníků a design. Kreativní uvažování v kombinaci s marketingovým a obchodním talentem. Vysoká úroveň jazykových dovedností. Vedení týmů. Střední úroveň technických znalostí.
Vývoj specifického aplikačního software Analýza požadavků funkčnosti vyvíjeného zařízení. Velmi dobré mezioborové znalosti. Vysoká úroveň jazykových dovedností. Vedení týmů. Vysoká míra technických znalostí.


Kvalifikační požadavky

Profesní role vyžaduje magisterskou úroveň vzdělání. Co se týče oborů na vysokých školách, tak dotazovaní odborníci pochybují o schopnosti škol absolventy dostatečně připravit. Pro tuto roli je potřeba „dorůst“ z nižších technických a analytických pozic. Důležitost jazyků je velmi vysoká, firmy se stávají součástí velkých celků. Dá se očekávat, že čeští konzultanti budou pracovat mnohem častěji v zahraničí. Angličtina je v současné době nutností, znalost dalšího jazyka velkou výhodou. Požadavky na znalosti druhého jazyka budou v příštích letech růst. Pro dosažení seniorské pozice je na této profesní roli potřeba minimálně 5 let praxe (v západoevropských ekonomikách je to často 8-10 let)

Obrázek: Budoucí požadavky na profese

 Dovednosti Budoucí požadavky
Manažerské/řízení projektu

ICT/technické/hardware  
ICT/technické/software

Prezentační
Analytické

Mezioborové

Jazykové

Obchodní

Práce v týmu

Kreativní
Komunikační schopnosti

Vzdělání a kariérní cesta

Profesi nemůže vykonávat čerstvý absolvent. Znalosti a schopnosti těchto lidí jsou natolik komplexní, že se k požadovanému profilu mohou dostat z obou stran. Scénáře:
1. Komunikativní vývojář, který chce změnu. Vývojáři a programátoři nevykonávají své profese celý život a okolo 30. roku věku pomýšlejí na změnu. Ti, kteří jsou schopni analýzy podnikových a jiných procesů, se mohou stát business analytiky.
2. Odborník na analýzu a procesy, který se doučí znalosti z IT je také poměrně reálný scénář. Znalosti může získat na straně zákaznické firmy a může přestoupit do specializované IT firmy.   

  Méně než 1 rok 1 rok 2-3 roky 5-10 let
Mezioborové/uživatelské Praxe ve výrobě, obchodu, marketingu, personalistice Kombinace mezioborových hlubokých znalostí s technickými
Technické Základní technické znalosti - systematická příprava
Jazyky Nutnost výuky + praxe v zahraničí 1-2 roky Nutnost rozvoje odborného vyjadřování Špičková odborná angličtina
Manažerské Základy práce v týmu
Základy project managementu
Vedení projektů v rámci firmy Vedení týmů Schopnost práce v týmu a vedení týmů
Multikulturní zkušenost Praxe v zahraničí Práce v multikulturním prostředí Bezproblémový pohyb v multikulturním prostředí
Prezentační schopnosti Základy Rozvoj Vysoké prezentační schopnost


Vytisknout stránku

CZ EN