budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Ostatní zpracovatelský průmysl

Ostatní zpracovatelský průmysl

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Zpracovatelský průmysl vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Zde zařazená produkce je zbytkem, který nebyl začleněn jinde. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie, kartáčnických výrobků, knoflíků, kancelářských potřeb, linolea, ražení mincí ap. (OKEČ 36). Součástí této skupiny odvětví je též recyklace druhotných surovin, zejména kovového odpadu a šrotu a dále nekovového odpadu mechanickým a chemickým způsobem OKEČ 37). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Odvětví si v ČR mezi lety 2001-2007 zachovalo poměrně stabilní podíl na celkové zaměstnanosti (mezi 1,8 % a 2 %). Mezi lety 2001-2007 v odvětví ubylo 7 tis. pracovních míst, čímž zaměstnanost poklesla o 7 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Toto odvětví zahrnuje sedm odlišných oborů, ze kterých je nejvýznamnější výroba nábytku (má více jak poloviční podíl na celkové zaměstnanosti odvětvové skupiny) a také hudebních nástrojů.

Odvětví se v posledních letech daří zvyšovat produktivitu práce. Díky tomu roste konkurenceschopnost českých výrobců na tuzemském i evropském trhu. O úspěšnosti českých výrobců svědčí i stále rostoucí vývoz na náročný německý trh, který se dnes na celkovém českém vývozu podílí 40 %. Nábytkářský průmysl je na druhé straně ohrožován zejména přílivem levnějšího dovozu z Polska a Číny, v případě hraček představuje hlavní hrozbu opět Čína. Ostatní zpracovatelský průmysl  má určitý problém v malém počtu investičních aktivit, které by směřovaly do rozvoje technologií, výzkumu a vývoje, a odráží se to v současné nízké poptávce po profesích s vyšší kvalifikací. Dlouhodobě však zejména nábytkářství musí tuto oblast více rozvíjet a zvyšovat počet pracovních pozic s požadavkem úplného středoškolského a vysokoškolského vzdělání, pokud chce na trzích uspět. Životní úroveň se v ČR i celé střední Evropě zvedá a s ní se zvyšují i kvalitativní požadavky zákazníků na nábytek, zejména se zkracuje průměrná doba používání nábytku, než dochází k jeho obnově. Průměr v EU je v současnosti okolo 10 let, v ČR podstatně vyšší (16-18 let). Na druhou stranu výroba nábytku je jedním z odvětví, které jsou ovlivněné tempem růstu bytové výstavby, která se minimálně po příští rok výrazně zpomalí a oživení může nastat až po roce 2010. Krize poměrně výrazně dopadla na obor výroby hudebních nástrojů, avšak dlouhodobé perspektivy českých výrobců jsou poměrně dobré a i zde by mělo dojít k zotavení a k oživení poptávky po kvalifikovaných pracovnících. V poslední době rostoucí míra porodnosti zaručuje také – alespoň pro několik příštích let – rostoucí poptávku po hračkách a dětských kočárcích.

Celkově by zaměstnanost v tomto odvětví mohla zůstat na stejné úrovni, nebo i mírně růst v závislosti na vývoji koupěschopné poptávky a trendech ve spotřebě domácností a na tempu stavební výroby a rychlosti jejího zotavení ze současné hospodářské krize. Pro konkurenceschopnost českých podniků budou klíčoví pracovníci zabývající se designem, technologií výroby a také marketingem a obchodem. Stejně jako v řadě jiných průmyslových odvětví otvírá nové odbytové možnosti růst životní úrovně a poptávky ve východní Evropě a tuto příležitost je třeba v příštích letech využít.

K nárůstu zaměstnanosti by mělo v příštích letech dojít i v oboru recyklace druhotných surovin patřícímu rovněž do tohoto odvětví. Recyklace druhotných surovin má poměrně velký potenciál díky významným legislativním opatřením, která podporují šetrné odstraňování odpadů a využívání druhotných surovin na národní i evropské úrovni. K určitým specifikům z hlediska lidských zdrojů v oboru patří nutnost často velmi rychle a pružně reagovat na měnící se situaci na trhu, také díky tomu, že právní podmínky a celá koncepce využívání druhotných surovin doznává častých změn.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech (KZAM 742) 15 % zde
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932) 9 % zde
Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech (KZAM 743) 7 % zde
Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů (KZAM 824) 7 % zde
Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 712) 5 % zde
Montážní dělníci /práce na montážních linkách/ (KZAM 828) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN