budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Zdravotní a sociální péče

Zdravotní a sociální péče

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví V tomto odvětví jsou zahrnuty činnosti zaměřené na poskytování zdravotní péče, tedy práce nemocnic, sanatorií, ústavů pro zdravotně postižené, rehabilitačních zařízení, dále poskytování ambulantní péče zaměřené na docházející pacienty, patří sem činnost lékařských laboratoří, krevních bank, hygienický dozor. Rovněž je zde začleněna péče o zdraví zvířat ve veterinárních zařízeních a při návštěvách zvířecích farem a útulků. Vedle toho do odvětví náleží i sociální péče jak ústavní tak v domácnostech, poradenství, činnosti spojené s adopcí dětí, zajištění návštěv starých a nemocných, rozvoz jídla, léků. (OKEČ 85). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v odvětví zdravotní a sociální péče dosahovala v roce 2002 6,3 % podílu na zaměstnanosti celkové. Do roku 2007 se tento podíl v ČR zvýšil jen nepatrně na 6,9 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Demografická projekce pro Českou republiku předpokládá, že v příštích letech bude docházet k postupnému nárůstu počtu osob ve věku 65 a více let. Zároveň se začne výrazně zvyšovat podíl osob v důchodovém věku na celkovém počtu obyvatel – do roku 2020 pravděpodobně přesáhne jednu pětinu. Spolu s neustále rostoucím věkovým průměrem obyvatelstva to bude klást nároky na další výrazný růst zaměstnanosti ve zdravotnictví a sociální péči. Celkový nárůst mezi lety 2008 a 2020 je odhadován jako velmi vysoký – z 328 tisíc osob v roce 2008 na 386 tisíc v roce 2020 (o 18 %).

V příštích letech naroste počet pracovníků v soukromých zdravotnických ordinacích, v současné době je ČR z hlediska tohoto ukazatele na jednom z posledních míst v Evropě. Mezi nejžádanější profese budou patřit zejména zdravotní sestry, praktičtí i kliničtí lékaři, zubní specialisté, fyzioterapeuti a pracovníci z oboru psychologie. Krátkodobě se očekává rostoucí poptávka také např. po pracovnících v oblasti gynekologie a porodnictví, avšak s očekávaným poklesem míry porodnosti se v nejbližších letech tento trend zvrátí.  

V tomto odvětví je věkový průměr jen mírně vyšší, než je průměr ekonomiky a počet absolventů škol zatím převyšuje počet pracovníků, kteří odcházejí do důchodu. Tento trend se však pravděpodobně také otočí s tím, jak se bude díky demografickému vývoji absolutně snižovat počet absolventů lékařských oborů, problém postihne například zubní specialisty. Velkým problémem zdravotnictví zůstane nedostatek pomocného a nižšího personálu, kde často jedinou možností pro zaměstnavatele zůstanou zahraniční pracovníci.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (KZAM 323) 28 % zde
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (KZAM 513) 18 % zde
Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (KZAM 222) 12 % zde
Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační pracovníci (KZAM 322) 7 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN