budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba paliv a rafinace ropy

Výroba paliv a rafinace ropy

  Zpět na seznam odvětví
Předchozí odvětví Toto odvětví se zabývá přeměnou surové ropy a uhlí na další produkty jako je výroba koksu, benzínu, petroleje, topných a mazacích olejů, parafínu. Patří sem také jaderný průmysl zajišťující palivo pro jaderné reaktory, výrobu radioaktivních prvků pro průmyslové a léčebné účely ap. (OKEČ 23). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Výroba paliv je malé odvětví, kde se počet pracovních míst aktuálně pohybuje pouze okolo tří tisíc. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v ČR se pohybuje kolem 0,1 % a neliší se od jeho podílu v EU-15 či EU-27. ...více...

Budoucnost odvětví

Výroba paliv je z hlediska zaměstnanosti málo významné odvětví. Vzhledem k vysokému stupni automatizace výrobních provozů je zaměstnanost jen málo závislá na objemu produkce a tak případný nárůst nebo naopak pokles poptávky v příštích letech nebude mít na počet pracovníků v odvětví velký vliv.

Naopak vzhledem k nízké produktivitě práce (vztažené k úrovni produktivity práce ve vyspělých zemích EU) je pravděpodobné, že i přes růst produkce bude poptávka po pracovnících spíše klesat, to se týká zejména zaměstnanců v koksárenství a rafinérském zpracování ropy. Celková zaměstnanost v odvětví se tak v období 2008-20 spíše sníží. Součástí tohoto odvětví je i výroba jaderných paliv. ČR má sice v současné době určité zásoby uranu, avšak rozsah těžby je omezený a palivo pro potřeby českých jaderných elektráren bude nadále pravděpodobně nakupováno v zahraničí.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN