budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Vydavatelství a tisk

Vydavatelství a tisk

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví je zařazeno vydávání knih, novin, časopisů a jiných periodik ve formě tištěné i nahrané na zvukových magnetických páskách, CD-ROM nebo publikované on-line. Jde o činnosti nakladatelství, která vydávají kopie původních děl autorů, k nimž vlastní autorská práva, či díla ze své vlastní tvorby. Patří sem rovněž vázání knih nebo grafické činnosti, rozmnožování nahraných nosičů a softwaru (OKEČ 22). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti je v ČR velmi nízký. Mezi lety 2001-2007 došlo pouze k mírnému nárůstu z 0,8 % na 0,9 %.  ...více...

Budoucnost odvětví

Z hlediska produkce i zaměstnanosti je odvětví výrazně koncentrováno v Praze. Vzhledem k prolínání řady médií a vzniku nových způsobů komunikace a prezentace jde o odvětví také velmi dynamické. K fúzím, akvizicím a novým strategickým partnerstvím tu dochází zatím poměrně často a dá se očekávat, že trh stabilizován z tohoto hlediska úplně není.

Dynamický nástup nových médií v oblasti zpravodajství, hudby a filmu významně proměňuje tvář odvětví a je důležitým faktorem, který urychluje výrobkové a marketingové inovace. V odvětví se zvyšuje technologická náročnost a s tím související požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu. Je to dané obecně nárůstem využívání moderních technologií ve všech oblastech činnosti vydavatelství - výrobě médií, tvorbě obsahu i samotném zajištění distribuce směrem ke konečným uživatelům. Výroba médií se stává náročnější, odvětví k tomu tlačí výrobkové inovace, nové výrobky nelze realizovat na starších výrobních zařízeních. Z hlediska technického řešení bude tvorba obsahu stále více závislá na IT službách a bude vyžadovat stále vyšší podíl IT znalostí u pracovníků, kteří se na tvorbě obsahu podílejí. Přitom se okruh těchto pozic bude dále rozšiřovat. Na druhé straně v oblasti zpravodajství je vidět výrazný nárůst zájmu o regionální problematiku. To nutí hráče na trhu stále více investovat do regionálních zastoupení, posilovat jejich samostatnost a schopnost tvořit kvalitní a zajímavý obsah nejen na celostátní úrovni. Sledování prodejů, vyhodnocování kvality obsahu a porovnávání s konkurencí, účinnost marketingu a budování vztahů se zákazníky budou nejsilnější trendy příštích let, které ovlivní požadavky na dovednosti pracovníků. Význam odpovědných profesí a úseků poroste. Vedle prodeje, marketingu a péče o zákazníky poroste význam produktových inovací a jejich propojení s těmito činnostmi, což vyvolá specifické potřeby v oblasti inovací a kvalifikačních nároků.

Celková zaměstnanost v odvětví vydavatelství a tisku by v příštích letech mohla v období 2008-2020 zůstat na přibližně stejné úrovni. Odvětví má velmi dobré dlouhodobé perspektivy pro uplatnění.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů/ (KZAM 734) 18 % zde
Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři (KZAM 245) 16 % zde
Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu předmětů z papíru (KZAM 825) 8 % zde
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 6 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN