budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Vodní doprava

Vodní doprava

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Vodní doprava v podmínkách České republiky zahrnuje přepravu osob a nákladů po řekách, vodních kanálech, jezerech nebo jiných vnitrozemských vodních cestách a pronájem plavidel všech typů včetně výletních s posádkou (OKEČ 61). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Odvětví vodní dopravy má velmi malý počet zaměstnanců (řádově 2-3 tisíce), což způsobuje malou vypovídací schopnost a statistických šetření. Kompletní analýza struktury zaměstnanosti a jejího vývoje (profesní struktura, mezinárodní srovnání) proto není možná.

Budoucnost odvětví

Odvětví vodní dopravy v ČR prošlo v uplynulých letech poměrně složitým vývojem. Plavební podmínky na českých řekách se postupně zhoršovaly a to zejména na nejdůležitější řece Labi. Splavnost Labe se poslední roky pohybuje na nejhorších hodnotách za sledovanou historii a největším problémem je úsek u státní hranice s Německem, který omezuje propojení české říční plavby s přímořskými přístavy. Lodní doprava tak postupně ztrácí na významu jak oproti silniční, tak železniční dopravě. Česká republika se sice zavázala plavební podmínky na českých řekách zlepšit, avšak realizace příslušných projektů na řekách se zpožďuje. Vzhledem k omezeným možnostem praxe klesá i zájem studentů o studium oborů, které připravují uchazeče pro práci v odvětví vodní dopravy. Dlouhodobě se situace může zlepšit, protože nedostatek kvalifikovaných lodníků je problémem celé Evropy a poptávka po námořnících stoupá. Vzhledem k významu lodní dopravy pro obchod EU je množství a kvalita absolventů (včetně vnitrozemských států) sledována a pokud se ČR podaří vyřešit problémy se splavností Labe, může počet pracovníků vzrůst. Vzhledem k dlouhému projednávání a investičnímu horizontu úprav vodních toků je však naplnění tohoto scénáře v příštím desetiletí méně pravděpodobné.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN