budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Veřejná správa a obrana

Veřejná správa a obrana

  Zpět na seznam odvětví
Předchozí odvětví Toto odvětví zahrnuje všeobecnou činnost veřejné správy spojené s fungováním státu, usměrňování činnosti institucí poskytujících zdravotní péči, vzdělávání, kulturní a sociální služby, dále usměrňování různých hospodářských oblastí jako zemědělství, využití půdy, zdrojů energie, těžby, dopravy, spojů, turistiky ap. Dále sem patří činnosti v oblasti zahraničních vztahů státu, obrany, spravedlnosti a soudnictví, veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku, protipožární ochrany a činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení (OKEČ 75). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti ve veřejné správě a obraně se v České republice dlouhodobě udržuje na úrovni 6,6 %, a proto se mezi lety 2001-2007 až na zanedbatelné výkyvy nezměnil. Stejně tak je tomu i v rámci průměru EU-27 ...více...

Budoucnost odvětví

Toto odvětví je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v celé české ekonomice. Vytváří 6,5 % pracovních míst a zaměstnává téměř 327 tisíc osob. Počet pracovníků v tomto odvětví by v budoucnu měl spíše klesat. V nejbližších letech bude Česká republika nucena výrazněji reformovat veřejný sektor a snížit rozpočtový deficit – zaměstnanost v odvětví veřejné správy by tímto trendem měla být ovlivněna. Část činností, které jsou dnes vykonávány v oblasti veřejné správy, může být do budoucna také převedena na soukromý sektor – jedná se zejména o pomocné administrativní činnosti. Ve střednědobém horizontu bude snižování zaměstnanosti pravděpodobné díky postupnému omezování činností, spojených s administrací projektů, financovaných z prostředků strukturálních fondů. Ačkoli v období 2008-2020 může zaniknout až 21 tisíc pracovních míst, podíl odvětví na celkové zaměstnanosti tím utrpí jen málo – klesne na 6,1 %.

Pokles počtu zaměstnaných bude ovlivněn pokračující elektronizací státní správy. Produktivita v odvětví tím poroste, zvýší se ovšem nároky na ICT znalosti u mnoha profesí ve státní správě a poptávka po ICT odbornících obecně. Požadavky na znalosti a dovednosti pracovníků ve státní správě porostou i v dalších oblastech – v jazykových, komunikačních a organizačních dovednostech.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 16 % zde
Pracovníci ochrany a ostrahy (KZAM 516) 15 % zde
Příslušníci armády (KZAM 011) 5 % -
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN