budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Ubytování a stravování

Ubytování a stravování

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví je zahrnuta činnost hotelů a obdobných ubytovacích zařízení, kempů, ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže, ale i krátkodobé ubytování např. v dopravních prostředcích. Dále do odvětví patří stravovací služby a služby spojené se zábavou poskytované restauracemi, výčepy, pivnicemi a bary, nočními kluby, stravování v závodních jídelnách, ve školních zařízeních, menzách a dodávky hotových jídel do domácností, letadel, na společenské akce, pro školní nebo závodní jídelny ap. (OKEČ 55) Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v odvětví ubytování a stravování mezi lety 2001-2005 spíše rostla, v letech 2006 a 7 začala opět klesat. Přesto se však ve srovnání s rokem 2001 zvýšil počet pracovních míst v odvětví o 23 tis., což znamená nárůst  ...více...

Budoucnost odvětví

Odvětví ubytování a stravování prochází v zemi složitějším obdobím, kdy se nedaří řešit jeho dlouhodobé problémy – přílišná vytíženost v sezóně a nedostatečná efektivita podniků cestovního ruchu které nedovedou přilákat zájemce v dostatečném množství i mimo špičky turistické sezóny.

I přesto by zaměstnanost v cestovním ruchu mohla v příštích letech růst a to až o 11 % v období 2008-2020. Vyšší růst není pravděpodobný z více důvodů. Investiční aktivita v odvětví je v ČR nízká a zejména mimo hlavní město, Karlovy Vary a částečně také Brno spíše podprůměrná. Je to zejména důsledek výše uvedených problémů se sezónností a také malým zájmem cizinců. ČR není příliš schopná přilákat zahraniční turisty ve větších počtech i na jiná místa v ČR než je Praha a její okolí a Karlovy Vary, navíc zahraniční turisté se do ČR málokdy vracejí.

Vývoj zaměstnanosti v ubytování a stravování však bude vždy závislý na intenzitě turistického ruchu a na postavení České republiky jako zajímavé dovolenkové destinace. S tím, jak poroste bohatství Čechů, se budou zvyšovat investice a zaměstnanost ubytovacích a stravovacích kapacit. Nastartované projekty a rozvojové aktivity regionů by měly přispět k postupnému odstraňování slabin tohoto odvětví a tím by jeho další rozvoj a růst zaměstnanosti v něm mohl být dále podpořen.

V tomto odvětví  se výrazně v příštích letech projeví trend nárůstu náročnosti spotřebitelů - budou stále častěji vyhledávat produkty a služby, které jim budou šité na míru a bude třeba jim výrazně individualizovat a přizpůsobovat nabídkové balíčky. Stejně jako v obchodu dále vzroste význam Internetu jako informačního a komunikačního nástroje mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Nároky na ICT znalosti, ale i komunikační dovednosti operátorů a pracovníků zákaznického servisu tím výrazně vzrostou. V odvětví se díky náročnějším zákazníkům zvýší i význam propagace, reklamy a komunikace, což se adekvátně projeví i v poptávce po profesích a kvalifikacích. Konečně podmínkou zvyšování zájmu cizinců o dlouhodobější pobyty v ČR a o návštěvy dalších regionů je další výrazný nárůst znalosti angličtiny, němčiny a také ruštiny.

V současné době je odvětví na úrovni lidských zdrojů problém s vyšší nezaměstnaností absolventů studijních oborů kuchař a číšník (resp. servírka). Je to částečně ovlivněné nesouladem mezi zaměřením výuky a požadavky podniků, navíc úroveň mzdová nabídky zaměstnavatelů často způsobuje odliv zájemců o uplatnění. Díky tomu v odvětví roste podíl nekvalifikovaných a přeučených pracovníků a také zahraničních zaměstnanců. S tím je ovšem spojena nižší kvalita poskytovaných služeb, což může ohrozit dlouhodobou konkurenceschopnost českého cestovního ruchu. Růst požadavků zákazníků se v příštích letech projeví ve zvýšené poptávce po pracovnících, kteří zajistí kvalitativní růst v procesech a organizaci podniků cestovního ruchu – bude se jednat zejména o kvalifikované manažery, vedoucí kuchyní, nižší management jako vedoucí směn a podobně.

S růstem životní úrovně a zájmem Čechů o zdravější životní styl se očekává i další vzestup zájmu o profese ve wellness – maséry, kondiční trenéry a podobně. Změna demografické struktury a stárnutí populace se v odvětví také projeví – v cestovním ruchu poroste podíl zákazníků ve vyšším věku, kterým bude třeba na míru přizpůsobovat balíčky služeb a často poskytnout lepší servis s vyšším pohodlím, který bude kompenzovat např. jejich nižší mobilitu.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 512) 63 % zde
Vedoucí ředitelé malých podniků, organizací (KZAM 131) 11 % zde
Pomocníci, uklízeči a pradláci (KZAM 913) 6 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN