budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Těžba uhlí

Těžba uhlí

  Zpět na seznam odvětví

Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov Do tohoto odvětví patří povrchová nebo podzemní těžba uhlí, lignitu a rašeliny a práce vedoucí k jejich úpravě, jako je třídění, čištění či výroba briket ap. (OKEČ 10). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti v těžbě uhlí na celkové zaměstnanosti mezi lety 2001-2007 v ČR poklesl z 1,1 % na 0,7 %. V odvětví zaniklo téměř 15 tisíc pracovních míst. ...více...

Budoucnost odvětví

Vývoj v odvětví těžby uhlí bude závislý na prolomení či zachování limitů pro těžbu uhlí. Je proto obtížné předvídat budoucí poptávku po profesích v tomto odvětví, protože bude ovlivněná politickým rozhodnutím, které je dnes těžko odhadnutelné. Predikce vývoje tohoto odvětví je založena na předpokladu zachování těžby uhlí na území České republiky, tedy na korekci těchto limitů. Tento předpoklad potvrzují i závěry odborníků, kteří považují uhlí za nezastupitelnou část energetického mixu České republiky (a to jak ve výrobě elektřiny, tak ve výrobě tepla).

Zaměstnanost v odvětví by proto mohla klesat jen pozvolněji (o přibližně 13 % během 12 let). Útlum těžby uhlí postihne část pracovníků ve skupině dělnických profesí. Nejvíce ohrožení budou pracovníci ve věku nad 40 let. Přitom pracovníků v této věkové skupině bylo v roce 2008 v odvětví plných 68 %, což je o 17 p.b. více, než v roce 2002. Odvětví velmi rychle stárne a zachování limitů těžby bude pro starší pracovníky znamenat výrazný problém s hledáním dalšího uplatnění. Tento problém existuje již dnes a v příštích letech je riziko jeho prohlubování velmi pravděpodobné. Situaci ještě zhoršuje významná regionální koncentrace  těžby uhlí. Problémy se týkají zejména severočeského a severomoravského regionu a jsou výrazně nepříznivým faktorem vývoje trhu práce.

Pokles nabídky pracovních míst bude do značné míry vyvažován snižujícím se zájmem o studium a uplatnění v těžbě uhlí. Pro absolventy i stávající pracovníky představuje dlouhodobou perspektivu zejména oblast likvidace následků těžby (rekultivace a revitalizace), která bude ovlivněna měnícím se zaměřením těžebních organizací. Velký problém pro odvětví těžby uhlí představuje pokles podílu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. V roce 2008 představovali pouhá 3 % z celkové zaměstnanosti v odvětví, zatímco v roce 2002 to bylo ještě 5 %. Za této situace bude technologický rozvoj a inovace vůbec v odvětví stagnovat. 

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]

Větší obrázek
Zdroj: [1]

Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami a kameníci (KZAM 711) 22 % zde
Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 722) 17 % zde
Obsluha důlního zařízení, razicích štítů a zařízení na zpracování nerostů (KZAM 811) 11 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 11 % zde
Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů (KZAM 724) 6 % zde
Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN