budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Spoje

Spoje

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Odvětví spojů zahrnuje poštovní a kurýrní činnosti, které spočívají hlavně ve sběru, přepravě a doručování dopisů, balíků a ostatních zásilek. Nepatří sem finanční činnosti, které vykonává státní pošta. Součástí odvětví spojů jsou rovněž telekomunikace, které zajišťují přenášení informací zvukových, obrazových, číselných a jiných kabelovým přenosem, bezdrátově či přes satelit. Do jejich působnosti patří telefonní, telegrafní a dálnopisné spojení, udržování sítě vysílačů, přenášení rozhlasových a televizních programů, poskytování přístupu k internetu (OKEČ 64). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost ve spojích tvořila v roce 2007 v České republice pouze 1,4 % zaměstnanosti celkové. Od roku 2001 se tak snížila o 0,4 p.b. Toto snížení bylo důsledkem zrušení asi 13 tis. pracovních míst, které představují 16 % zaměstnanosti. ...více...

Budoucnost odvětví

Odvětví zahrnuje dva velmi odlišné obory – poštovní služby s relativně velkým podílem méně kvalifikované práce, a telekomunikace s vyšším podílem vysoce vzdělaných odborníků (čtvrtina vysokoškoláků) a IT profesí.

Zaměstnanost v poštovních službách bude velmi pravděpodobně dále mírně klesat, což bude dlouhodobě ovlivněné zejména restrukturalizací a zvyšováním efektivity majoritního zaměstnavatele – České pošty. Poptávku po poštovních službách bude naopak nadále významně zvyšovat internetové obchodování. Soukromé společnosti v oblasti doručování zásilek by naopak mohly zvýšit počet zaměstnanců a nabídku svých služeb (zejména pro podniky), celkový trend z hlediska zaměstnanosti by však měl být negativní. Co se týče profesních požadavků, i poštovní a doručovací služby budou závislejší na moderních technologiích a služby typu sledování a vyhledávání zásilek budou tvořit významnější část portfolia činností, stejně jako efektivnější řízení systému doručování. To bude znamenat nárůst požadavků na IT znalosti a IT profese obecně. V odvětví bude nadále vysoká poptávka i po méně kvalifikovaných pracovnících (manipulace s balíky, jejich doručování a podobně), protože v této oblasti v nejbližších letech k výraznější automatizaci nedojde.

Obor telekomunikace bude nadále velmi perspektivní a z hlediska uplatnění a mzdové úrovně velmi atraktivní. Růst tohoto oboru a zájem zde nalézt uplatnění by pokles zaměstnanosti v poštovních službách měl jednoznačně převážit. V celém odvětví spojů by tak zaměstnanost měla vzrůst. Profese v telekomunikacích budou procházet obdobným vývojem jako profese v IT službách. Konkurence v oboru zesiluje také požadavek na individuální přístup k zákazníkům – jedná se zejména o analytické činnosti, zaměřené na identifikaci chování spotřebitelů a vytváření produktových balíčků, které podpoří „věrnost“ zákazníků k danému operátorovi. Rozšiřovat se bude nabídka produktů v oblasti konvergence – balíčky hlasových, datových a multimediálních služeb. Požadavky na 100 % funkčnost a dostupnost služby telekomunikačního operátora budou standardem. To však bude stále více úkolem softwarových specialistů a nikoli klasických opravářů-techniků. Pokles poptávky by měly zaznamenat zejména technické profese, nutné pro výstavbu, fyzickou obsluhu a servis přenosových sítí, naopak dohledoví specialisté a odborníci na softwarovou správu a řízení budou nabývat na významu. V telekomunikacích dále výrazně naroste poptávka po odbornících na tvorbu obsahu, související se zábavou (multimédia). Dále se očekává nárůst významu obchodních profesí a pracovníků zákaznického servisu, technické podpory a podobně. Obor telekomunikací neustále rozšiřuje nabídku služeb a velmi rychle inovuje, což je způsobené jak tvrdou konkurencí, tak technologickým pokrokem. Nadále bude růst poptávka po vývojářích software.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech (KZAM 414) 21 % zde
Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 421) 14 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 8 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN