budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví V tomto odvětví je zařazena škála činností různého druhu, jako je odstraňování odpadů, čištění obcí, sanační práce (OKEČ 90), činnost odborových a profesních organizací, politických stran, zájmových spolků (OKEČ 91), rekreační, kulturní a sportovní činnosti, jako např. výroba filmů, rozhlasových a televizních pořadů, divadelních představení, provoz kulturních zařízení, práce zpravodajských agentur, knihoven, muzeí, sportovních zařízení (OKEČ 92). Dále sem patří čištění oděvů, kadeřnické služby, služby v oblasti hygieny, pohřebnictví (OKEČ 93), činnosti domácností jako zaměstnavatelů personálu (OKEČ 95), produkce a služby domácností pro vlastní potřebu (OKEČ 96 a 97) a činnost tzv. exteritoriálních organizací (OKEČ 99).

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti ve smíšených službách na celkové zaměstnanosti se v průběhu let 2001-2007 prakticky nezměnil a setrval na hodnotě 4 %. V průměru EU-27 byl v roce 2001 o 1,5 p.b. vyšší, v roce 2007 až o 1,8 % vyšší. ...více...

Budoucnost odvětví

Ostatní veřejné a sociální služby zahrnují mnoho odlišných oborů činnosti - odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění měst a obcí, rekreační, umělecké, kulturní a sportovní činnosti, pohřebnictví, kadeřnické a kosmetické služby, čištění textilních výrobků a podobně.

Odvětví služeb mají v ČR obvykle nižší podíl na zaměstnanosti než ve vyspělejších zemích EU a ostatní služby nejsou výjimkou. Toto odvětví se na celkové zaměstnanosti v EU-25 podílí z 6,4 %, což je o 60 % větší podíl, než jak je tomu v ČR. Dlouhodobý nárůst významu ostatních služeb na trhu práce je proto pravděpodobný. Hlavním trendem, který podpoří tento vývoj zaměstnanosti, bude nárůst bohatství v české ekonomice a zvyšování příjmů domácností, které budou moci stále větší část prostředků vynaložit na různé osobní služby, služby pro domácnost, rekreaci, kulturu či sport. Právě oblast kultury a sportu by měla díky nárůstu bohatství v ekonomice získávat více prostředků na svou činnost, což zaměstnanost opět příznivě ovlivní. Konečně stále větší význam třídění a recyklace odpadů a čištění odpadních vod výrazně pozitivně ovlivňuje zaměstnanost v této části veřejných služeb a i tento trend bude platný dlouhodobě.

Z hlediska profesních požadavků a poptávky po pracovnících budou mít ostatní služby problém – většina pracovních míst bude vyžadovat maximálně středoškolské vzdělání, často bude ale postačovat i základní vzdělání. Počet zájemců o takovéto uplatnění poklesne, přitom zajištění funkčnosti těchto služeb pro veřejné potřeby bude nezbytné. Obecně se dá očekávat, že u nízko kvalifikovaných profesí bude dlouhodobý problém, který ani rozšířené zaměstnání zahraničních pracovníků zcela nevyřeší. Velké množství neobsazených pracovních míst, na která jsou poptáváni pracovníci s nízkými požadavky na vzdělání a kvalifikaci, je typickou situací na trhu práce v mnoha vyspělých zemích a ČR k tomu dlouhodobě také směřuje.

Z hlediska nároků na kvalifikace představují v tomto odvětví výjimku profese ve výrobě filmů, TV pořadů a rozhlasového a televizního zpravodajství. Množství poptávaných specialistů na tvorbu obsahu i technických podpůrných pracovníků poroste s tím, jak se bude zvyšovat počet zejména TV programů, díky digitalizaci a další pronikání IT do této oblasti se navíc budou částečně měnit a zvyšovat požadavky na jejich odbornost.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby (KZAM 514) 18 % zde
Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři (KZAM 245) 9 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN