budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Shromažďování, úprava a rozvod vody

Shromažďování, úprava a rozvod vody

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví V tomto odvětví je zahrnut provoz vodních toků a vodních zdrojů, odvádění odpadních a jiných přebytečných vod koryty řek a úprava a rozvod pitné a užitkové vody domácnostem, průmyslovým a jiným uživatelům (OKEČ 41). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl vodárenství na celkové zaměstnanosti v ČR je velmi nízký (v roce 2007 činil 0,3 %). Od roku 2001 do roku 2004 zaměstnanost ve vodárenství klesala, od roku 2005 do roku 2007 začala znovu mírně stoupat, zejména v souvislosti s rozšiřováním kanalizační sítě v souladu se směrnicemi EU o ochraně vod. ...více...

Budoucnost odvětví

Odvětví vodárenství má nejmenší podíl pracovníků mladších 30 let na celkové zaměstnanosti v celé české ekonomice. Věková struktura odvětví se v průběhu posledních let výrazně zhoršuje. Poptávka po specialistech v tomto odvětví byla v uplynulých letech poměrně nízká, protože nejvýznamnější investiční akce již byly dokončeny a další významné rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě bylo zahájeno až v souvislosti s novými směrnicemi EU o ochraně vod.

Meziroční spotřeba  vody na 1 obyvatele sice neustále klesá, přímou vazbu na počet pracovníků však tento trend nemá. Zaměstnanost v odvětví bude v příštích letech pravděpodobně dále mírně klesat (až o 11,3 % během let 2008-2020) jako důsledek postupující automatizace a elektronizace v odvětví a z toho vyplývajícího růstu produktivity práce. Určitým problémem ve vodárenství bude potřeba rozšířit a zejména modernizovat vodovodní a kanalizační síť, postupovat bude i výstavba čistíren odpadních vod, zejména v menších lokalitách. Rozvod vody bude stejně jako v případě elektřiny a plynu vystaven rostoucím požadavkům na zajištění nepřerušované dodávky spotřebitelům. To bude vyžadovat zejména vyšší podíl automatizační a měřící techniky, což nároky na kvalifikovanou obsluhu bude dále zvyšovat. Obdobně se projeví i trend růstu požadavku na efektivnější hospodaření s vodou a také na využívání odpadního kalu z čistíren odpadních vod.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 21 % zde
Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení (KZAM 816) 16 % zde
Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 713) 7 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN