budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba a rozvod plynných paliv

Výroba a rozvod plynných paliv

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví V tomto odvětví se vyrábějí plynná paliva z plynů různých druhů čištěním, míšením a jinými procesy, a dále plyn zplyňováním uhlí nebo z odpadů či jako vedlejší produkt zemědělství. Součástí odvětví je i rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy (OKEČ 40.2). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v odvětví plynárenství je v ČR velmi nízká (kolem 0,2 % celkové zaměstnanosti). Vzhledem k tomu, že data pocházejí z výběrového šetření, je velmi obtížné u takto malého odvětví vysledovat trendy, které by byly statisticky významné, přesto by se v období 2001-2007 dalo hovořit spíše o mírném poklesu zaměstnanosti. ...více...

Budoucnost odvětví

Odvětví plynárenství bude v příštích letech velmi sledované, protože s růstem spotřeby energií v celé Evropě a očekávaným poklesem vlastních výrobních kapacit se závislost na dovozu plynu bude zvyšovat. ČR vlastní plyn v podstatě nemá a dovoz tak kryje přibližně 99 % spotřeby. V rozvodu plynu však objem jeho spotřeby není určující pro vývoj zaměstnanosti. V příštích letech bude v tomto odvětví  potřeba stále méně, avšak velmi pravděpodobně mnohem kvalifikovanějších pracovníků díky růstu automatizace a elektronizace procesů, které zde probíhají. Dva typy profesí budou v odvětví nedostatkové – jednak techničtí specialisté se SŠ a především VŠ vzděláním a dále pracovníci obchodu a zákaznických služeb, protože konkurence v odvětví poroste a vyžádá si zlepšení péče o zákazníky.

Česká republika bude s největší pravděpodobností dále pokračovat v budování zásobníků plynu, které budou v nejbližší budoucnosti jediným nástrojem, jak snížit riziko přerušení dodávek této strategické suroviny. Rozšiřovat se bude využití plynu v sektoru dopravy (CNG pohon) a v příštích letech se bude investovat do výstavby CNG čerpacích stanic, kterých bylo v ČR na počátku roku 2009 méně než 20. Tento trh má potenciál nárůstu 50-80 % ročně. S využitím plynu se i přes problémy s plynulostí dodávek z Ruska v lednu 2009 počítá pro výrobu elektřiny a pro centrální zásobování teplem, kde bude v příštích letech pravděpodobně nedostatek současného paliva – uhlí.

Očekávané trendy v plynárenství posílí poptávku po specialistech na výstavbu a provoz technologií využívajících zemní plyn, i když mnozí z nich naleznou uplatnění v jiných sektorech (výroba kovových konstrukcí, strojírenství, elektroenergetika). Současné technologické vybavení a sítě sloužící pro rozvod plynu byly vybudovány v předchozích desetiletích a generace inženýrů a techniků, které je uváděly do provozu, budou odcházet do důchodu. Podíl pracovníků starších šedesáti let (8 %) v tomto odvětví je jeden z nejvyšších v české ekonomice. Pro nové investice v oblasti plynárenství bude tak potřeba výrazně vyšší počet absolventů technických směrů se zaměřením na chemii, strojírenství, energetiku a automatizační techniku.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Skupina profesí
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 21 % zde
Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 713) 21 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN