budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba pryžových a plastových výrobků

Výroba pryžových a plastových výrobků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Průmyslová výroba pryže a plastů je charakterizována použitými surovinami. Spektrum vyráběných produktů je široké, patří sem např. výroba pryžových plášťů a duší, protektorování pneumatik, výroba hadic, rour a trubic, desek, dopravníkových pásů, hygienických výrobků, ošacení, obalů, výrobků pro stavebnictví jako jsou dveře, okna, okapy, podlahové krytiny, sanitární výrobky, dále kuchyňské potřeby, kancelářské a školní potřeby, záchranné vesty ap. (OKEČ 25). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Výroba plastů a gumárenských výrobků patřila k uplynulých letech k nejrychleji rostoucím odvětvím průmyslu, což mělo na zaměstnanost výrazně pozitivní vliv. V odvětví vzniklo na dvacet tisíc nových pracovních míst, což celkový počet zvýšilo o téměř jednu třetinu. ...více...

Budoucnost odvětví

Výroba pryžových a plastových výrobků bude i přes důsledky hospodářské krize odvětví poměrně perspektivní. Je ze značné části dodavatelské neboť jeho výstupy slouží jako komponent v dalších odvětvích (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, potravinářský průmysl a další). Závislost na těchto odběratelích a jejich vývojových tendencích ovlivní budoucnost tohoto odvětví. V nejbližších letech (2009-2011) může být odvětví zasaženo velmi tvrdě poklesem poptávky na stagnujících trzích EU - směřují tam čtyři pětiny exportu plastových a gumárenských výrobků. Dlouhodobé vyhlídky by však měly být velmi dobré - zejména pro plastikářství. Spotřeba plastů v přepočtu na 1 osobu je v ČR stále velmi nízká, v roce 2007 se pohybovala okolo poloviny průměru EU-25. Naproti tomu gumárenský průmysl je více závislý na automobilovém průmyslu. Jeho budoucí výhled proto není tak dobrý a zotavení z krize potrvá pravděpodobně déle.

Dlouhodobě může zaměstnanost ve výrobě plastů a gumárenských výrobků velmi mírně růst. Vzhledem k poklesu počtu pracovníků v produktivním věku v české ekonomice toto odvětví bude stále nabízet dostatek volných pracovních příležitostí, zejména pro pracovníky s úplným středním odborným vzděláním. Z hlediska dělnických profesí se struktura zaměstnanosti v tomto odvětví v ČR příliš neodlišuje od vyspělých zemí a do budoucna by se měl počet pracovních míst ve výrobních provozech snižovat jen mírně. Většina provozů českých výrobců byla postavena v několika uplynulých letech, a proto disponují poměrně pokročilou technologií a díky tomu vykazují vyšší produktivitu práce.

Technologické změny ve výrobě plastů budou ovlivněny rozvojem nanotechnologií. Právě v tomto odvětví mohou nanotechnologie výrazně přispět k rozšíření a zlepšení funkčních vlastností výrobků a tím i jejich použití v mnoha oblastech. České plastikářství a gumárenství však nemá z hlediska lidských zdrojů dostatek kapacit ve vývoji (podíl vědců a inženýrů na zaměstnanosti v odvětví je pouze okolo 2 %, ve srovnání s 5 % v EU-15) a to může budoucí konkurenceschopnost perspektivního odvětví oslabit.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Obsluha strojů na výrobu pryžových a plastových výrobků (KZAM 823) 26 % zde
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932) 9 % zde
Montážní dělníci /práce na montážních linkách/ (KZAM 828) 8 % zde
Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů (KZAM 817) 6 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN