budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Profesionální služby

Profesionální služby

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Profesionální služby sdružují různé typy služeb pro podniky i soukromé osoby. Patří sem činnosti v oblasti nemovitostí jako nákup a prodej domů, bytů, pozemků, pronájem, správa nemovitostí (OKEČ 70). Dále sem patří pronájem strojů a věcí bez obsluhy jako např. pronájem automobilů, stavebních strojů, elektrospotřebičů, sportovních potřeb (OKEČ 71). Odlišný charakter činností představuje výzkum a vývoj (OKEČ 73). K odvětví také patří právní a účetní činnosti, architektonické práce, geologický průzkum, zeměměřičské práce, meteorologické služby, reklama OKEČ (74.1 – 74.4). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Profesionální služby (zejména činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, výzkum a vývoj, právní a účetní činnosti, daňové a podnikatelské poradenství, průzkum trhu, architektonické a reklamní činnosti) patří k nejrychleji rostoucím odvětvím české ekonomiky. ...více...

Budoucnost odvětví

Odvětví profesionálních služeb zahrnuje široké spektrum činností zaměřených převážně pro podniky. Jde o činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, výzkum a vývoj, právní a účetní činnosti, daňové a podnikatelské poradenství, průzkum trhu, architektonické a reklamní činnosti. V západní Evropě toto odvětví výrazně přispívá k celkové zaměstnanosti, naopak země střední a východní Evropy z tohoto hlediska zaostávají. Rozvoj profesionálních služeb je hodně ovlivněn trendem outsourcingu, tedy převádění některých obslužných a specializovaných činností na externí dodavatele. To je na Západě běžnou praxí. Do ČR ho až v poměrně nedávné době významně rozšířili zahraniční investoři poptávající stejné služby jako v mateřských zemích. Dnes zaměstnává odvětví profesionálních služeb v ČR přibližně 4,4 % pracovníků v ekonomice, průměr EU-15 je o polovinu vyšší (6,5 %). S dalším rozvojem ekonomiky je pravděpodobné, že se podíl profesionálních služeb na celkové zaměstnanosti dále zvýší. V roce 2020 by počet zaměstnaných v tomto odvětví mohl být o 28 % vyšší, než v roce 2008 a dosáhnout téměř 283 tisíc osob. 

Trend outsourcingu se v určité míře dotkne většiny průmyslových odvětví a bude tedy mít mírně negativní vliv na zaměstnanost v nich. Nárůst zaměstnanosti se projeví zejména v oblasti právních a účetních činností, daňového poradenství a poradenství v oblasti průzkumu trhu, marketingu a řízení. Stabilní by nadále měl zůstat segment nemovitostí a realit, kde je dlouhodobý potenciál i přes současné ochlazení poptávky na trhu s byty a komerčními nemovitostmi. To by mělo být jen dočasné a oživení bude charakteristické zkvalitňováním služeb, které bude hlavním nástrojem konkurenceschopnosti podniků. Stále důležitější budou jazykové schopnosti pracovníků odvětví a schopnost komunikovat s partnery a potenciálními klienty na jiných trzích (zájem zahraničních investorů o nákup nemovitostí v ČR roste a naopak Češi stále častěji budou investovat do nemovitostí v zahraničí), rostoucí požadavky na marketing a IT pomůže firmám lépe identifikovat a oslovovat vybrané cílové skupiny.

Mírně se pravděpodobně bude zvyšovat i zaměstnanost v subsekci výzkum a vývoj. ČR má v této subsekci nižší podíl zaměstnanosti, než vyspělé země. Nárůst se dá očekávat zejména v souvislosti s nárůstem disponibilních prostředků na vědu a výzkum z operačních programů ESF. Nejvíce by se měla zvyšovat poptávka po vědcích a odbornících v technických oborech, chemii a také ICT.

V účetních službách se dá očekávat nárůst poptávky po pracovnících na pozicích finančních kontrolorů a auditorů, kteří mají na starosti kontrolu financování zákaznických společností a navrhování zvyšování jejich hospodárnosti a efektivity. Tento trend bude podpořen i očekávaným nárůstem počtu podniků, které budou mít ze zákona povinnost nechat si své hospodaření ověřit nezávislým orgánem.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 18 % zde
Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech (KZAM 241) 13 % zde
Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí pracovníci/ (KZAM 214) 10 % zde
Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí (KZAM 341) 8 % zde
Odborní pracovníci v právní oblasti (KZAM 242) 6 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN