budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Potravinářský a tabákový průmysl

Potravinářský a tabákový průmysl

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Potravinářský průmysl zpracovává produkty zemědělské výroby a rybolovu na potraviny a nápoje pro lidi a domácí zvířata. Rovněž zahrnuje výrobu meziproduktů, které nejsou potravinami (surových usní a kůže, peří). Patří sem výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků, ovoce, zeleniny, tuků, mlékárenských výrobků, mlýnských a škrobárenských výrobků, cukru, dětské výživy, nápojů, krmiv ap. (OKEČ 15). Dále do této skupiny patří výroba tabákových výrobků ( OKEČ 16). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti v odvětví potravinářství a tabákové výroby na celkové zaměstnanosti mezi lety 2001 a 2007 zaznamenal nejprve mírný růst z původních 2,9 % na více než 3 %, ale následoval pokles na 2,5 % za rok 2007. ...více...

Budoucnost odvětví


Budoucnost potravinářského průmyslu bude ovlivněná faktorem postupného „vysychání nádrže dostupných pracovních sil“ v České republice. Firmy spolu budou při očekávaném nedostatku zaměstnanců intenzivněji soupeřit při obsazování volných pracovních míst a zároveň bude pokračovat odliv zájemců z řad studentů o uplatnění v odvětvích, která budou vnímána jako méně perspektivní. Vzhledem k výši průměrné mzdy k takovým zejména potravinářství a výroba nápojů také patří.

Podobně jako v dalších odvětvích bude situace v potravinářství ovlivněna důsledky hospodářské krize. I když je nepravděpodobné, že by krize ovlivnila celkový objem spotřeby potravin, bude mít krátkodobé dopady na strukturu nákupů – podíl levnějších druhů potravin se dočasně zvýší. Snižování tržeb povede zejména potravinářské podniky k realizaci úsporných opatření, která budou směřovat k růstu produktivity a úsporám pracovních sil. Dlouhodobě budou mít na vývoj odvětví vliv i další faktory. Očekávaný pokles počtu obyvatel na jedné straně může snížit absolutní spotřebu potravin, na druhé straně růst životní úrovně povede k růstu spotřebitelských nároků z hlediska kvality. Díky zvyšování technologické úrovně poroste i produktivita práce. Nároky na kvalifikace sice vzrostou, na druhé straně absolutní počet pracovníků dále poklesne, a to až o 13 % v období 2008-2020. Šance na uplatnění bude rychleji klesat u méně kvalifikovaných pracovníků. Naopak nové trendy si vyžádají rostoucí požadavky na odbornost a zvýší se i poptávka po specialistech. Týká se to zejména obsluhy a údržby modernějších výrobních zařízení, většího pronikání ICT do výrobních procesů, nutnosti orientovat se v měnící se legislativě, schopnosti čerpat efektivně prostředky z dotačních programů na modernizaci a zvýšení efektivnosti firem a v neposlední řadě nutnosti vyhovět novým, zvyšujícícím se požadavkům na kvalitu a procesní řízení.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
 Zdroj: [1]
Větší obrázek 
 Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
 Zdroj: [6]
Větší obrázek 
 Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků (KZAM 741) 30 % zde
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (KZAM 827) 10 % zde
Řidiči motorových vozidel (KZAM 832) 7 % zde
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932) 6 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN