budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Pojišťovnictví

Pojišťovnictví

  Zpět na seznam odvětví
Předchozí odvětví Pojišťovnictví se věnuje dlouhodobému a krátkodobému pokrytí rizika. Provádí životní pojištění, neživotní pojištění týkající se majetku, úrazů a požárů, nemocnosti, loďstva, letectva, dopravy, peněžních ztrát a odpovědnosti za škodu. Dále sem náleží penzijní financování zabývající se poskytováním penzijních dávek vyplývajících z penzijního připojištění (OKEČ 66). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti v pojišťovnictví je v České republice malý. V roce 2001 činil pouze 0,61 % a do roku 2007 se v podstatě nezměnil. V EU-27 je podíl zaměstnanosti v odvětví rovněž nízký, mezi lety 2001-2007 poklesl ...více...

Budoucnost odvětví 

Dlouhodobě by zaměstnanost v pojišťovnictví měla dále růst a trh jako takový by se měl znovu rozvíjet. Stárnutí populace zvýší zájem zejména o investiční a zdravotní pojištění, protože stále větší počet lidí bude ve věkové skupině s vyššími příjmy (40-55 let). V období 2008-2020 by se počet pracovníků v odvětví mohl zvýšit o 14 %. Tempo růstu trhu samotného bude výrazně vyšší, avšak přímou úměru k zaměstnanosti tento vývoj mít nebude. Pojišťovny budou stejně jako banky výrazně sledovat hospodárnost a efektivitu svých poboček, což bude většímu nárůstu počtu zaměstnanců bránit. Očekává se také zvýšení podílu prodejů pojistného telefonicky či přes Internet.

Zatímco klasické profese prodejců pojistek na pobočkách či „obchodních cestujících“ budou technologickým trendem on-line prodejů ohrožovány, pracovníci zákaznických služeb, operátoři hotline pojišťoven a IT pracovníci budou nabývat na významu. Zlepšování technologického vybavení pojišťoven povede k lepší a efektivnější správě pojistných smluv a to sníží poptávku po pomocných administrativních pracovnících.

Trh s pojištěním bude zároveň ovlivněn rostoucí konkurencí – pojistky budou ve větší míře nabízet i další subjekty (banky, obchodníci atd.). To na jednu stranu zvýší poptávku po pracovnících, zabývajících se pojištěním mimo sektor pojišťoven. Na druhou stranu i pojišťovny samotné budou nabízet stále širší spektrum služeb a tlak na širší znalosti pracovníků v tomto odvětví se bude zvyšovat.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí (KZAM 341) 59 % zde
Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech (KZAM 241) 8 % zde
Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 421) 6 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN