budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Ostatní tržní služby

Ostatní tržní služby

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví zahrnuje služby spojené s náborem pracovních sil a kontrakty pracovních agentur zaměřené na obstarání pracovníků pro třetí osobu, pátrací a ochranné služby, průmyslové čištění a všeobecný úklid, fotografické práce, balicí činnosti, sekretářské a překladatelské služby, zprostředkování po telefonu pro zákazníky, služby módního a grafického návrhářství, organizování veletrhů, nábor filmového komparsu, vyhledávání nakladatelů knih ap. (OKEČ 74.5 – 74.8). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

V odvětví ostatních služeb (zejména nábor pracovních sil, pátrací a ochranné činnosti, průmyslový úklid, fotografické služby, sekretářské a překladatelské činnosti) došlo mezi lety 2001-2007, ke zvýšení podílu zaměstnanosti ...více...

Budoucnost odvětví

Ostatní služby zahrnují celou řadu činností, mezi které patří například nábor pracovních sil (personální agentury), pátrací a ochranné činnosti, průmyslový úklid, fotografické služby, sekretářské a překladatelské činnosti. Vzhledem k široké škále odlišných činností je obtížné souhrnně popsat trendy, které ovlivní zaměstnanost a poptávku po profesích.

Stejně jako profesionální služby je toto odvětví zatím v ČR méně rozvinuté, než v západní Evropě. V ČR dosahoval v roce 2008 podíl pracovníků v tomto odvětví 1,9 % na celkové zaměstnanosti, průměr EU-15 byl o třetinu vyšší. Nárůst zaměstnanosti v letech 2008-2020 by mohl být vysoký a dosáhnout až 24,5 %. Pracovní místa v ostatních službách budou výrazně ovlivněna pokračujícím outsourcingem, tedy převedením některých obslužných a specializovaných činností na externí dodavatele. Významný nárůst zaměstnanosti v těchto službách je možné odůvodnit několika faktory. Bude se rozšiřovat variabilita pracovních úvazků a poptávka po zprostředkovatelích práce tím poroste. Poroste poptávka po službách překladatelských agentur – propojení české a mezinárodní ekonomiky se totiž v dalších letech bude dále zvyšovat, Česká republika má navíc potenciál posílit svou pozici směrem na východ a kromě angličtiny a němčiny se zvýší význam i dalších jazyků.

Co se týče nároků odvětví na odbornou úroveň pracovní síly, požadavky budou velmi různorodé. I nízko kvalifikované profese (úklid, ochrana) budou v příštích letech velmi poptávané a poměrně nedostatkové, protože zájemců o uplatnění v nekvalifikovaný profesích výrazně poklesne (a poptávka může i mírně růst). Je tedy pravděpodobné, že počet zahraničních pracovníků v tomto odvětví bude dále růst. Nábor pracovních sil nebo sekretářské služby, obvykle s požadavkem středoškolského vzdělání a rozšiřujícími se nároky na jazykové schopnosti, budou také čelit nedostatku pracovníků,. Vzhledem k charakteru činností v tomto odvětví se dá očekávat jen mírný nárůst poptávky po vysokoškolácích. Vzhledem k tomu, že počet absolventů VŠ ekonomických a humanitních směrů poroste, budou ve větší míře nacházet uplatnění v tomto odvětví – často však na pozicích, kde terciární vzdělání nebude vyžadováno.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Pracovníci ochrany a ostrahy (KZAM 516) 24 % zde
Pomocníci, uklízeči a pradláci (KZAM 913) 12 % zde
Vrátní, nosiči, poslové a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 915) 9 % zde
Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných oborech (KZAM 244) 7 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN