budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba ostatních dopravních prostředků

Výroba ostatních dopravních prostředků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví patří výroba dopravních prostředků s motorem i bez motoru. Náleží sem výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku, výroba motocyklů, jízdních kol, invalidních vozíků, letadel, lodí a člunů i plovoucích konstrukcí jako jsou pontony, ochranné hráze, sací bagry, bóje. Rovněž sem patří výroba koleček, trakařů i vozů tažených zvířaty (OKEČ 35). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Výroba ostatních dopravních prostředků – zejména kolejové techniky, letadel a lodí – prošla v uplynulých letech spíše obdobím stagnace. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti je nízký, v roce 2001 tvořil pouhých 0,49 % a do roku 2007 ještě poklesl na hodnotu 0,42 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Výroba ostatních dopravních prostředků zahrnuje zejména železniční a tramvajové lokomotivy a vozový park a leteckou techniku a jejich opravy, v malé míře se v ČR vyrábí i lodě, motocykly a jízdní kola.

Výroba kolejové techniky má v ČR dlouhou tradici a do budoucna i dobrý potenciál – rozvoj železniční dopravy je jednou z priorit EU. V příštích letech bude nutné obnovit zastarávající vozový park jak v ČR, tak v dalších zemích střední Evropy. Na druhou stranu výrazněji bude trh růst v rozvíjejících se zemích, zejména ve východní Evropě a v Asii a řada dodavatelů tak bude motivována přibližovat své výrobní provozy cílovým trhům. Nové výrobky budou technologicky náročnější s výraznějším podílem automatizační techniky a elektroniky, což se projeví ve vyšších požadavcích na podíl profesí s těmito znalostmi. Očekává se také vývoj nových systémů s nižšími investičními náklady (systémy lehké kolejové dopravy) v regionech. Inovační náročnost výroby kolejových vozidel vzroste a poptávka po pracovnících, zabývající se vývojem, konstrukcí a technologií výroby bude růst. Celková zaměstnanost ve výrobě kolejových vozidel dlouhodobě může mírně poklesnout jako důsledek restrukturalizace podniků se zahraniční majetkovou účastí, nároky na profese a kvalifikace však vzrostou a odvětví zůstane stabilním zaměstnavatelem.

Letecký průmysl ČR prošel v uplynulých letech složitějším obdobím, kdy došlo k útlumu výroby ve většině významných podniků. Výroba letadel je tak v současné době reprezentována především oblastí sportovních a ultralehkých letadel. Hlavním problémem leteckého průmyslu nebyla konkurenceschopnost – kvalita produkce, vývojová základna a dostupnost odborníků je velmi na výši. Výběr investorů pro tuzemské letecké výrobce nedopadl dobře a vstup strategického partnera přinesl českým podnikům většinou výrazné zhoršení pozice na světových trzích.

Specifikem leteckého průmyslu je to, že jde o odvětví velmi politicky sledované a zásahy státu jsou zde častější. Budoucí poptávka po profesích je z tohoto hlediska obtížněji předpověditelná, protože není závislá jen na vývoji trhu a technologických trendech. Výroba letadel zůstane v příštích letech pravděpodobně velmi perspektivní odvětví, kde bude stále růst poptávka po inženýrech a technicích. Stejně jako v případě odvětví strojírenství je určitou slabinou českých výrobců to, že se dnes orientují spíše na dodávky komponentů. Finální výroba letadel, která je konstrukčně, organizačně i z hlediska lidských zdrojů nejnáročnější, prošla hlubokým útlumem. Existují však dobré předpoklady pro její opětovný rozvoj a tím by poptávka po odbornících s technickým vzděláním a specializací na letectví, automatizační techniku, mikroelektroniku a IT měla být podpořena. Největší perspektivy bude mít výroba ultralehkých letadel a leteckých motorů, v obou těchto oblastech pozice ČR na trzích vyspělých zemí sílí.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 722) 20 % zde
Mechanici a opraváři strojů a zařízení /bez mechaniků a opravářů elektrických a elektronických strojů a zařízení (KZAM 723) 12 % zde
Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 721) 11 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 7 % zde
Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů (KZAM 724) 6 % zde
Montážní dělníci /práce na montážních linkách/ (KZAM 828) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN