budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví sdružuje výrobu různých výrobků příbuzných podle materiálu použitého na jejich výrobu. Patří sem zejména výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, kameniny, cementu a sádry, dále tvarované a opracované kameny a ostatní výrobky z nerostných materiálů (OKEČ 26). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Výroba nekovových minerálních výrobků zahrnuje především stavební hmoty – sklo, zdící materiály, obklady, dlažby a spojovací materiály. Kromě stavebnictví nachází významnější část produkce skla uplatnění v automobilovém průmyslu. ..více...

Budoucnost odvětví 

Výroba nekovových minerálních výrobků, označovaných také jako průmysl stavebních hmot, keramiky a skla patří do skupiny odvětví, které jsou ovlivňované zejména tempem růstu ve stavebnictví. Do poloviny roku 2008 byly kapacity výrobců stavebních hmot velmi přetížené, tato situace však v současné době pomíjí. Odvětví má však potenciál si produkci i zaměstnanost udržet. V ČR jsou dosud značné zásoby surovin pro výrobu a navíc bude stavební výroba bude v příštích letech podpořená finančními prostředky z fondů EU (zejména dopravní stavby) a i přes důsledky krize na realitním trhu by neměla klesat. Odvětví výroby nekovových minerálních výrobků bude mít proto poměrně dobrou perspektivu z hlediska uplatnění. I když se očekává pokles zaměstnanosti (o jednu pětinu v období 2008-2020), může být z větší zčásti vyvážen díky tomu, jak bude klesat počet absolventů s kvalifikací vhodnou pro toto odvětví. Již mezi roky 2002-2008 se v odvětví snížil podíl pracovníků, mladších 30 let z 25 % na 17 %. V rámci zpracovatelského průmyslu jde ve sledovaném období o jeden z největších úbytků v této věkové skupině.

Odlišný – a horší - vývoj v rámci tohoto odvětví může zaznamenat sklářství, které je závislé na třech faktorech: poptávce po výrobcích uměleckého sklářství, poptávce automobilového průmyslu a výstavbě bytových a administrativních budov. Pro všechny tři tyto zákaznické skupiny je však prognóza budoucího vývoje spíše negativní. Technické sklo má obecně lepší perspektivu, avšak i zde budou pracovní místa spíše zanikat. Automobilový průmysl i stavebnictví se v průběhu jednoho až dvou let z krize mohou zotavit a produkce technického skla opět poroste. Dobré příležitosti skýtá oblast aplikací pro energetiku, kde se postupně zvyšuje poptávka po fotovoltaických i fototermických panelech – i díky tomu, že výkonnost těchto zařízení bude dále stoupat a tím se stanou cenově dostupnější.

V případě uměleckého skla a výroby keramiky dojde k nejhlubšímu propadu patrně v roce 2009, avšak dlouhodobě se určitá část výroby a zaměstnanosti na českém trhu udrží. Velmi pravděpodobně to však bude v podnicích menší velikosti, které budou působit spíše lokálně. Podniky střední velikosti a velké podniky nebudou patrně dlouhodobě schopné čelit levnější konkurenci dovážených výrobků.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech /ruční výroba/ (KZAM 732) 19 % zde
Obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky a obsluha zařízení v příbuzných oborech (KZAM 813) 10 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 9 % zde
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932) 7 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN