budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Maloobchod a opravy výrobků osobní spotřeby

Maloobchod a opravy výrobků osobní spotřeby

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví zahrnuje další prodej nového nebo použitého zboží široké veřejnosti pro osobní použití nebo pro použití v domácnosti ap. v síti obchodů, obchodních domů, prodejních stánků, zásilkových domů, podomními nebo pouličními prodejci, na tržištích, v prodejních automatech. Rovněž sem patří opravy a instalace osobního a domácího spotřebního zboží (OKEČ 52). Nepatří sem prodej motorových vozidel a pohonných hmot. Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl maloobchodu na celkové zaměstnanosti mezi lety 2001-2004 v ČR mírně stoupal, od roku 2005 do roku 2007 naopak opět mírně poklesl, po celé období se však pohyboval mezi 7-8 %.  ...více...

Budoucnost odvětví

V maloobchodu se v příštích letech dá očekávat mírný nárůst celkové zaměstnanosti (přibližně o 6,5 % v období 2008-2020). Hlavním trendem, který tento vývoj ovlivní, bude pokračující rozšiřování maloobchodní sítě, přičemž těžištěm zájmu investorů se stávají menší města a okrajové regiony České republiky, kde je růstový potenciál stále značný. Zvyšovat by se nadále měla spotřebitelská poptávka Čechů, která by navíc s růstem životní úrovně měla růst i kvalitativně.

Dlouhodobě bude zaměstnanost v odvětví ovlivněna např. dalším rozmachem internetového obchodování, ztrátou zájmu Čechů o málo kvalifikované profese v maloobchodu a další konsolidací a koncentrací maloobchodních řetězců. Bude také stále častější situace, kdy pracovní místa v maloobchodě obsadí cizinci. I zde však může trh práce narážet na problémy – zaměstnanost cizinců je dlouhodobě obtížně předpověditelná, protože závisí na legislativních faktorech a situaci ve zdrojových zemích pracovní migrace – např. slovenští pracovníci, kteří dnes tvoří významnou část zaměstnanosti v obchodě, mohou být díky růstu ekonomiky a životní úrovně v mateřské zemi motivováni se postupně vracet.

Maloobchod v ČR bude nadále ovlivněn trendem velkoformátových prodejen a obchodních center, které budou vytlačovat zaměstnanost v menších prodejnách, zejména v okrajových regionech země. Díky způsobu své činnosti – vyspělá logistika a organizace práce vs. kvalifikačně i nákladově nižší nároky na pracovní sílu – nebudou v klasických prodejnách příliš růst požadavky na zaměstnance. Naopak trend internetového obchodování a stále silnější snaha přizpůsobovat výrobek každému jednotlivému zákazníkovi posílí závislost podniků i zaměstnanců na ICT a zvýší nároky na jejich pružnost a adaptabilitu. Očekává se také ještě intenzivnější propojení s velkoobchodem, logistikou a výrobci – stále častěji bude integrovaný celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Role Internetu jako informačního nástroje i jako nákupního prostředku a pojítka mezi spotřebitelem, obchodníkem a výrobcem nesmírně vzroste. V maloobchodu se také očekává další vzestup významu reklamy a jejího zacílení na úžeji vymezené skupiny spotřebitelů.

Pro tyto nové trendy nebude tolik důležité zvyšovat úroveň schopností a kvalifikace řadových zaměstnanců, ale zejména pracovníků nižšího a středního managementu, kde bude růst požadavků a odpovědnosti nejvyšší.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
 Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Prodavači v obchodech a předváděči zboží (KZAM 521) 54 % zde
Vedoucí ředitelé malých podniků, organizací (KZAM 131) 9 % zde
Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 421) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN