budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Letecká doprava

Letecká doprava

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Odvětví letecké dopravy zahrnuje přepravu osob nebo nákladů vzduchem. Patří sem jak pravidelná letecká doprava tak nepravidelná doprava včetně letů helikoptérou, vyhlídkové lety a lety s leteckou taxislužbou, pronájem letadel a helikoptér s posádkou (OKEČ 62). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti v letecké dopravě je v České republice velice nízký. V roce 2002 činil pouhých 0,15 %. Během následujících let docházelo, vzhledem k nízkému počtu zaměstnaných osob, k výkyvům v hodnotě tohoto podílu, v roce 2007 poté činil 0,2 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Zaměstnanost v letecké dopravě dosahuje zhruba 0,2 % podílu na celkové zaměstnanosti v české ekonomice, což přibližně odpovídá stavu ve vyspělých zemích. Letecká doprava je ovšem trvale na vzestupu a růst počtu zaměstnaných v několika příštích letech je pravděpodobný. Tento trend bude podpořen očekávaným rozšiřováním kapacity letišť – podle předpokladů Evropské Unie by se objem letecké přepravy měl do roku 2020 oproti roku 2008 zdvojnásobit. Trh práce v odvětví v ČR tím bude ovlivněn. Trendem v letecké dopravě bude další posilování přepravy nákladů a tím rozšiřování souvisejících logistických služeb, v pasažérské přepravě poroste počet přepravených osob jak díky zvyšování příjmů domácností (větší počet osob bude využívat leteckou přepravu na dovolenou), tak díky vyšší intenzitě mezinárodního obchodu.

Poptávka po pilotech, leteckých inženýrech a servisních technicích se bude mírně zvyšovat, přičemž u technických profesí (mechanici, opraváři) bude nárůst menší – díky technologickému vývoji a s tím souvisejícím růstem produktivity práce. Poptávka po technických odbornících se specializací na elektroniku, elektrotechniku a mechaniku však bude velmi vysoká v celé ekonomice a právě v této oblasti se očekává největší nedostatek pracovníků. U provozních a administrativních pracovních pozic bude nárůst zaměstnanosti také minimální, i zde technologický pokrok povede k nárůstu produktivity (další rozšiřování on-line objednání a nákup letenek a postupně i automatické odbavení cestujících). Náročnost na ICT tím v odvětví opět vzroste a zvýší poptávku po IT odbornících. V odvětví bude nadále vysoká poptávka i po méně kvalifikovaných pracovnících (provozní činnosti, manipulace se zavazadly a podobně).

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Letecký a lodní personál /odborný/ (KZAM 314) 25 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN