budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví náleží výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely. Patří sem výroba léčebných substancí pro výrobu léků, zpracování krve pro zdravotnické účely, hadího a včelího jedu, výroba antibiotik a dalších léků, vakcín a sér, homeopatik, zubního cementu, diagnostických prostředků, vaty a obvazového materiálu (OKEČ 24.4). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost ve farmaceutickém průmyslu dlouhodobě stoupá. I když spotřeba léčiv je na českém trhu výrazněji kryta dovozem, představuje neustálý růst tohoto trhu velkou příležitost pro domácí výrobce. ...více...

Budoucnost odvětví

Výroba léčiv patří dlouhodobě k velmi perspektivním odvětvím. Kromě očekávaného demografického vývoje v České republice (nárůst starších osob v populaci povede k větší poptávce po léčivech), ji posiluje i trend růstu spotřeby léků v celé populaci. Tento trend se s velkou pravděpodobností v příštích letech nezastaví. Odborníci na trh s léky (a potravinovými doplňky) upozorňují na stále nízký objem (finanční) spotřeby léků na obyvatele v ČR i na prognózu šestiprocentního růstu celosvětového trhu v příštích letech. Z toho by tuzemští výrobci měli nadále profitovat.

Z hlediska trhu práce se jedná o poměrně atraktivní odvětví s vyššími kvalifikačními požadavky a přidanou hodnotou, které by nemělo být ovlivněné přesunem do nízkonákladových zemí. Již dnes farmaceutický průmysl vydává velké objemy finančních prostředků na výzkum a vývoj. V příštích letech však důležitost této složky hodnotového řetězce odvětví ještě vzroste, stejně jako tlak na rychlost a efektivnost, jak dostat nové výrobky na trh. Aby tohoto cíle společnosti v odvětví dosáhly, musí výrazně investovat i do prodeje a marketingu (bude nutné více komunikovat s pacienty, nejen s lékaři) a do propojení dovedností v těchto oblastech s poznatky v oblasti výzkumu a vývoje. Produktivita výzkumu a vývoje v odvětví je totiž v současné době velmi nízká. Pro pracovníky ve farmaceutickém průmyslu bude v příštích letech mimořádně důležitá také intenzivnější spolupráce se zahraničními partnery a s vědeckými pracovišti na univerzitách na vývoji produktů. Mimo jiné. vzrostou nároky na jazykové znalosti a sociokulturní kompetence.). Konečně pro farmaceutické společnosti se otevírají nové velké trhy dále na východ v Evropě i v Asii a proniknutí na ně bude vyžadovat i zlepšené manažerské, organizační a procesní dovednosti.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 14 % zde
Obsluha strojů na výrobu chemických výrobků (KZAM 822) 8 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN