budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví patří výroba různých kovových výrobků, kromě strojů a zařízení, a práce spojené s jejich montáží, instalací a opravami. Jde o kovové konstrukce, např. pro vysoké pece, zvedací zařízení, elektrická vedení, regály, zábradlí, kovové prefabrikáty jako rámy na dveře a okna, kovové nádrže, zásobníky, topná tělesa, kotle, parní generátory. Patří sem tváření, povrchová úprava a zušlechťování kovů, všeobecné strojírenské činnosti jako vrtání, soustružení, frézování, výroba nástrojů a nářadí, zámků, kování, obalů, drátěných výrobků ap. (OKEČ 28). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Výroba kovových konstrukcí je odvětví, které v rámci průmyslu zaznamenalo v uplynulých letech jeden z nejvýraznějších nárůstů zaměstnanosti a profese typu svářeč patřily ještě v roce 2008 jedny z nejvíce nedostatkových na trhu práce. ...více...

Budoucnost odvětví 

Růst poptávky po pracovnících v kovoprůmyslu (výroba kovových konstrukcí, parních kotlů, nástrojů a nářadí a povrchové úpravy kovů) byl do nedávné doby velmi výrazný, avšak hospodářská krize přinesla korekci tohoto trendu. Kovoprůmysl je odvětví s relativně nižší průměrnou mzdou, která jej v příštích letech bude znevýhodňovat na trhu práce – zejména pro studenty a absolventy bude méně zajímavým oborem pro uplatnění. V období 2008-2020 by tak zaměstnanost mohla klesnout přibližně o 40 tisíc osob, což představuje zhruba 20 % dnešních pracovních míst.

Dramatičtější pokles zaměstnanosti hrozí v letech 2009-2010, pokud nedojde k rychlému zotavení odběratelských odvětví (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl apod.), a to nejenom v ČR, ale také v zemi největšího obchodního partnera - v Německu. Platí však, že produkce těchto odvětví by po zotavení z hospodářské krize měla být opět poměrně stabilní a jen pozvolna se měnit od montáže směrem k technologicky náročnějším činnostem a k navazujícím službám. V příštích letech bude odvětví dále investovat do nových výrobních technologií, které umožní zachování nebo růst produkce při stále klesajícím počtu zaměstnanců.

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků má z hlediska profesních požadavků obdobnou situaci, jako automobilový průmysl a strojírenství. Očekávaný pokles zaměstnanosti se dotkne především profesí s kvalifikací na úrovni vyučení, avšak v konkurenci s výše uvedenými odvětvími bude stále složité nalézt dostatečné množství nástrojářů, konstruktérů, mechaniků a technologů, kteří by zaplnili uvolněná pracovní místa a ta, která vzniknou jako důsledek zvyšování technologické úrovně odvětví. Výroba kovových konstrukcí má zatím poměrně nízkou úroveň přidané hodnoty a v dalších letech se v něm budou výrazněji projevovat trendy, které růst produktivity podpoří. Bude se jednat zejména o vyšší podíl služeb - montáže výrobků do finálních investičních celků a jejich servis a tím větší integraci s odběratelskými odvětvími – především strojírenstvím.

Část výroby v rámci tohoto odvětví slouží jako dodávky do sektoru energetiky, kde se očekává výrazný nárůst poptávky jak v západní a střední Evropě (kde bude docházet k obnově a rekonstrukci mnoha stávajících energetických zařízení), tak ve východní Evropě a v Asii (kde si naopak rostoucí poptávka po energiích vyžádá budování nových elektráren a tepláren). Ve výrobě investičních celků pro energetiku však dnes na českém trhu práce výrazně chybí jak konstruktéři (pro návrh těchto celků), tak mechanici a technologové (pro jejich výrobu). Právě tato oblast by z hlediska lidských zdrojů měla být výrazněji posílena.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 722) 26 % zde
Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 721) 12 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 10 % zde
Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů (KZAM 821) 7 % zde
Montážní dělníci /práce na montážních linkách/ (KZAM 828) 6 % zde
Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN