budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba elektroniky, počítačů a kancelářské techniky

Výroba elektroniky, počítačů a kancelářské techniky

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Tato skupina odvětví zahrnuje výrobu psacích, rozmnožovacích a značkovacích strojů, registračních pokladen, poštovních frankotypů, terminálů pro výdej jízdenek, třídicích, počitacích a balicích strojů a výrobu počítačů a periferních jednotek, tedy tiskáren, snímačů dat, strojů na přenos dat ap. (OKEČ 30). Dále sem patří výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů jako jsou elektronky a jiné elektronické součástky, rozhlasové a televizní vysílače, telefony, radiopřijímače, televizory, video a DVD přehrávače, videokamery, mikrofony, reproduktory, sluchátka ap.(OKEČ 32). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Výroba spotřební elektroniky (audio, video, počítačový hardware atd.), mikroelektroniky a přenosové techniky patří v průmyslu k odvětvím s nejvyšší přidanou hodnotou a náročností na kvalifikace. ...více...

Budoucnost odvětví

Odvětví výroby elektroniky by mělo i nadále patřit v české ekonomice k perspektivním. Přesto je pravděpodobné, že nárůst zaměstnanosti dosáhl svého vrcholu a pracovní místa mohou být ve větší míře rušena. Projeví se zde jak důsledek hospodářské krize, tak vliv zastavení zahraničních investic (změnil se systém investičních pobídek a konkurenční země východní Evropy nabídnou pro továrny na zelené louce v příštích letech atraktivnější podmínky než Česká republika). Dlouhodobější vývoj by měl být ve znamení stagnace nebo mírného poklesu celkové zaměstnanosti. Výroba elektroniky a počítačového hardware je bohužel v ČR stále z velké části představována závody, které z dovezených komponentů montují výrobky pro trhy v západní Evropě - s odpovídající poptávkou po profesích a kvalifikacích. Protože odbyt na těchto trzích ochabuje, zhoršují se i vyhlídky podstatné části zaměstnavatelů v ČR. 

Stejně jako u strojírenství lze očekávat problém u pracovníků, kteří byli na práci v převážně montážních závodech zahraničních investorů přeškoleni poté, co jejich původní zaměstnavatelské odvětví (např. textilní, chemický průmysl) již krizí prošlo. Tito pracovníci mohou ztrácet uplatnění a nejlepší šance na opětovné zapojení do pracovního procesu budou skýtat nově vznikající pracovní místa v nevýrobních činnostech. Průmyslové podniky budou stále více hledat pracovníky nejen pro výrobu, ale i pro služby výrobu podporující (logistika, zákaznický servis). Tato pracovní místa však budou vyžadovat odlišné kvalifikace.

Naopak velký potenciál mají pracovní místa v oboru mikroelektronika, kde vyšší přidaná hodnota, dobré zkušenosti stávajících výrobních firem a trvale rostoucí poptávka zaručují velký zájem zaměstnavatelů. Absolventi jak s úplným středoškolským vzděláním tak zejména s vysokoškolským vzděláním nebudou v příštích letech přicházet na trh práce v takových počtech, aby zájem podniků uspokojili.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Montážní dělníci /práce na montážních linkách/ (KZAM 828) 16 % zde
Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů (KZAM 724) 15 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 9 % zde
Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM 312) 7 % zde
Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů (KZAM 817) 7 % zde
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932) 6 % zde
Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN