budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba a rozvod elektřiny a tepla

Výroba a rozvod elektřiny a tepla

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví zahrnuje výrobu elektřiny v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách nebo pomocí solární, větrné nebo jiné energie. Dále sem patří přenos elektřiny od výrobního zařízení do rozvodné sítě a její rozvod. Další činností náležející do tohoto odvětví je obchod s elektřinou (OKEČ 40.1). Druhou skupinou aktivit patřících do odvětví je výroba a rozvod tepelné energie, což znamená výrobu, sběr a rozvod páry a teplé vody pro vytápění a jiné účely, obsluhu kotelen a výměníkových stanic, ale také výrobu a rozvod chladu a výrobu ledu (OKEČ 40.3). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v elektroenergetice a teplárenství se v uplynulých letech pomalu, ale téměř stabilně spíše snižovala v důsledku restrukturalizace a zvyšování automatizace provozů. Mezi lety 2001-2007 bylo v odvětví zrušeno téměř 10 tis. pracovních míst, čímž zaměstnanost poklesla o 17 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Zaměstnanost v elektroenergetice a teplárenství se v uplynulých letech spíše snižovala v důsledku restrukturalizace a zvyšování automatizace provozů. Toto odvětví má velký investiční horizont a díky tomu i z hlediska zaměstnanosti velkou míru setrvačnosti. V ČR bude v příštích desetiletích končit životnost části výrobních bloků a celé odvětví stojí před otázkou, jak nasměrovat budoucí energetickou politiku ČR a jaké opatření v oblasti lidských zdrojů to bude vyžadovat. Elektroenergetika a teplárenství jsou odvětví s  vyšším věkovým průměrem pracovníků a v posledních letech mají vážné problémy s nedostatečnou obměnou lidských zdrojů. 63 % stávajících zaměstnanců je starší 40 let a podíl pracovníků mladších 30 let (9 %) je druhý nejmenší v celé ekonomice.

Celkový počet zaměstnaných v odvětví by v příštích letech mohl mírně klesat. Hlavní procesy restrukturalizace a automatizace již sice byly dokončeny, avšak chystaná obnova zastaralých výrobních technologií a zvyšování jejich výkonnosti může přinést úsporu v počtu pracovních míst. Budoucnost elektroenergetiky a teplárenství však z hlediska lidských zdrojů závisí na zvýšení zájmu studentů o vzdělání a uplatnění v tomto odvětví. Zastavení investic do budování nových zdrojů a negativní vnímání zejména elektroenergetiky (s výjimkou oblasti obnovitelných zdrojů) veřejností snížily zájem o studium příslušných oborů a uplatnění v odvětví. Situace se však v současné době mění a veřejnosti jsou již lépe vysvětlovány perspektivy „energetických profesí“.

Adaptace vzdělávacího systému na nové a zvyšující se požadavky elektroenergetiky a teplárenství však potvrvá řadu let. Několik typů profesí tak bude v příštích letech výrazně poptáváno a nabídka absolventů patrně nebude dostatečná. Bude se jednat například o specialisty v oblasti jaderné energetiky, pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti energetických zařízení, projektanty a konstruktéry energetických celků, technology výroby elektřiny i tepla, ICT specialisty a pracovníky obchodu a zákaznických služeb.

Rostoucí význam úspor energií zvýší poptávku po „energetických auditorech“ (i když tyto činnosti z hlediska odvětvové klasifikace nespadají do energetiky, ale do podnikatelských služeb) a výstavba a rekonstrukce výrobních celků v elektroenergetice i teplárenství si vyžádá značné množství pracovníků, kteří budou důležití pro jejich výrobu a uvádění do provozu (a to nejen v dodavatelských odvětvích, ale i přímo v samotné energetice). Situace v energetice bude úzce souviset s otázkou zachování či prolomení limitů na těžbu uhlí. Pokud dojde k tomu, že se disponibilita tuzemského uhlí výrazně sníží, budou muset elektrárny, ale zejména teplárny změnit technologii, což si vyžádá rozsáhlé investice a výrazně vzrostou i nároky na výše uvedené technické profese.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 25 % zde
Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů (KZAM 724) 17 % zde
Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení (KZAM 816) 9 % zde
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 7 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN