budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba ostatních elektrických strojů a optických, zdravotnických a přesných přístrojů

Výroba ostatních elektrických strojů a optických, zdravotnických a přesných přístrojů

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do této skupiny odvětví je začleněna výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů, elektrických rozvodných zařízení, výroba izolovaných vodičů, akumulátorů a baterií, lamp, žárovek, zapalovacích a startovacích zařízení pro spalovací motory, světla pro motorová vozidla, dynama ap. (OKEČ 31). Dále sem patří výroba zdravotnických přístrojů a pomůcek, měřících zařízení, též mikroskopů, zařízení pro řízení průmyslových procesů, fotografické přístroje, hodiny ap. (OKEČ 33). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Výroba elektrických strojů, medicínské, optické a automatizační techniky patřila v období 2001-2007 k rychle rostoucím odvětvím. Zaměstnanost se během šesti let zvýšila o jednu čtvrtinu, což znamenalo přírůstek přibližně 25 tisíc pracovních míst. ...více...

Budoucnost odvětví

Toto odvětví má v české ekonomice velmi silný růstový potenciál díky know-how v oblasti dodávek technologií pro energetiku, po kterých se v příštích letech očekává výrazný vzrůst poptávky. V Evropě a Asii bude nutné v příštích desetiletích investovat do rozsáhlé obnovy a nové výstavby elektráren a tepláren, které budou třeba pro pokrytí rostoucí poptávky po energiích. Ve výrobě těchto technologických celků však dnes na českém trhu práce výrazně chybí jak konstruktéři (pro návrh těchto celků), tak mechanici a technologové (pro jejich výrobu). Právě tato oblast by z hlediska lidských zdrojů měla být výrazněji posílena. Protože největší část nové poptávky vznikne ve východní Evropě a v Asii, bude pro české firmy důležité na tyto trhy výrazněji proniknout. Úspěch však bude podmíněn splněním vyšších nároků na profese a kvalifikace – a to jak na úrovni managementu, tak pracovníků technologie, obchodu a logistiky. Nejde jen o jazykové znalosti a překonávání kulturních odlišností – zvládnout vstup na nové trhy vyžaduje i kvalitnější řízení projektů, dodavatelského řetězce a schopnost získat na nových trzích zákazníky. Úspěch bude vyžadovat lepší propojení technických, analytických, manažerských a komunikačních dovedností.

Součástí tohoto odvětví je také velká skupina komponentů pro automobilový průmysl (kabelové svazky a pod.). I když bude automobilový průmysl výrazněji postižen krizí, dlouhodobě by jeho propojení s elektrotechnickým průmyslem mělo ještě zesílit. Podíl elektrických a elektronických dílů ve vozidlech totiž dále poroste. Optická, zdravotnická a automatizační technika (OKEČ 33), která je z hlediska lidských zdrojů velmi kvalifikačně náročná, by budoucna měla patřit k velmi perspektivním oborům české ekonomiky. Velmi dobré prognózy zaměstnanosti má jak průmyslová optika, která patří k velmi dobře rozvinutým high-tech oborům průmyslu v ČR, tak zdravotnická technika (demografický vývoj v ČR i v Evropě bude poptávku po těchto výrobcích umocňovat) a automatizační technika, která se díky technologickému vývoji prosazuje stále více v celé řadě dalších odvětví průmyslu. Poptávka však poroste zejména po absolventech terciárního stupně vzdělání a částečně po pracovnících s úplným středoškolským vzděláním.

Celkově by zaměstnanost v tomto odvětví mohla v období 2008-2020 vzrůst až o 7,6 %. Největší nárůst se dá očekávat v oblasti optické, zdravotnické a automatizační techniky a také ve výrobě elektromotorů, generátorů a transformátorů. Nárůst zaměstnanosti v těchto oborech by měl převýšit pokles počtu pracovních míst v ostatních částech tohoto odvětví a také úbytek části pracovních sil v jednodušších montážních provozech. 

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Montážní dělníci /práce na montážních linkách/ (KZAM 828) 17 % zde
Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů (KZAM 724) 14 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 11 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN