budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Dřevozpracující a papírenský průmysl

Dřevozpracující a papírenský průmysl

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Tento průmysl se zabývá zpracováním dřeva, výrobou dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků s výjimkou výroby nábytku (OKEČ 20) a výrobou vlákniny, papíru a výrobků z něho, jako jsou obaly, hygienické, toaletní a domácí potřeby, kancelářské potřeby, tapety ap. (OKEČ 21). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl dřevozpracujícího a papírenského průmyslu na celkové zaměstnanosti v letech 2001-2007 stagnoval a z původních 1,8 % vzrostl pouze mírně na 1,9 %.  ...více...

Budoucnost odvětví

Vývoj dřevozpracujícího průmyslu je do značné míry ovlivňován situací ve stavebnictví, kde se výrazný růst v nejbližších letech nečeká. Naopak důsledky hospodářské krize, které významně postihnou právě stavebnictví, ohrozí v nejbližších letech i prosperitu dřevozpracujícího průmyslu. Pracovní místa ve výrobě budou v průběhu roku 2009 pravděpodobně ve větší míře rušena.

V delším časovém horizontu by však odvětví dřevozpracujícího průmyslu měl zasáhnout spíše menší pokles zaměstnanosti. Dřevo jako obnovitelný a ekologický zdroj nezaznamená dramatické změny v produkci a poptávce. Odvětví se v současné době vyznačuje malou kapitálovou intenzitou a lze tedy předpokladat, že tok dalších investic do odvětví povede ke snížení zaměstnanosti při nezměněné nebo i rostoucí produkci. Poptávka po pracovnících bude tedy dlouhodobě mírně klesat. Obnova staršího technologického vybavení za nové bude znamenat úsporu pracovních sil, naopak se zvýší požadavky na schopnost pracovníků s novými technologiemi pracovat. Měnit se bude také struktura dřevařských výrobků. Očekává se posun od současné převažující orientace na méně náročné a levnější produkty, jako je pilařská výroba na technologicky náročnější výrobky jako dřevostavby, dýhy, dřevotřískové desky a podobně. Tato změna si vyžádá nárůst odbornosti u mnoha profesí a také vyšší požadavky na zapojení pracovníků do inovačního procesu. Zvýší se rovněž poptávka po pracovnících technologie, kteří budou připravovat nové typy výrob, jejich testování a zahájení výroby nových výrobků.

Papírenský průmysl je perspektivní odvětví z hlediska produkce i profesního uplatnění, protože spotřeba papíru v ČR v příštích letech dále poroste. V porovnání s vyspělými zeměmi EU je velmi nízká a dovoz pravděpodobně pokryje jen část očekávaného nárůstu v příštích letech. Stejně jako dřevozpracující průmysl se i papírenství zatím orientuje na méně náročné výrobky, jako jsou obaly, i když podíl technologicky náročnějších grafických papírů roste. V příštích letech se dá očekávat právě pokles výroby obalů, které jednak nebude tak výhodné vyvážet, jednak po nich poklesne domácí poptávka vzhledem k očekávanému snižování průmyslové produkce.

V období 2008-2020 může celkově v odvětví dřevozpracujícího a papírenského průmyslu zaniknout na 18 % z aktuálního počtu pracovních míst, což je větší pokles, než jaký je očekáván v celém zpracovatelském průmyslu. Zejména v dřevozpracujícím průmyslu, kde je nižší produktivita práce, je výraznější pokles zaměstnanosti pravděpodobný.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 712) 18 % zde
Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech (KZAM 742) 17 % zde
Obsluha zařízení na zpracování dřeva a zařízení v papírnách (KZAM 814) 13 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN