budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Velkoobchod a prodej a opravy motorových vozidel

Velkoobchod a prodej a opravy motorových vozidel

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Velkoobchod se zabývá nákupem nového či použitého zboží a jeho prodejem maloobchodníkům, průmyslovým nebo obchodním uživatelům, veřejné správě, profesním specialistům. Rovněž se zabývá zprostředkováním obchodů mezi prodávajícími a kupujícími. V rámci velkoobchodu je prováděna i kompletace zboží, třídění, balení, skladování, montáž, propagace. (OKEČ 51). K této skupině odvětví náleží dále prodej nových a ojetých motorových vozidel, jejich opravy a prodej náhradních dílů. Rovněž je zde zahrnut maloobchodní prodej pohonných hmot (OKEČ 50). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanost ve velkoobchodě a obchodě a opravách motorových vozidel na celkové zaměstnanosti v ČR se mezi lety 2001-2007 držel stále na přibližně stejné hladině, v roce 2007 činil 5,1 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Toto odvětví se na celkové zaměstnanosti v ekonomice podílí přibližně stejně, jako je tomu v některých vyspělých západoevropských zemích. Počet zaměstnaných ve velkoobchodu a službách spojených s opravou a údržbou motorových vozidel se dlouhodobě příliš nemění, stejně jako podíl odvětví na celkové zaměstnanosti. Dlouhodobým trendem v ekonomice však bude nárůst podílu zaměstnanosti ve většině odvětví služeb. V tomto odvětví jej mohou pozitivně ovlivnit zejména (dlouhodobý) nárůst prodeje automobilů (bez ohledu na krátkodobé důsledky krize je to pravděpodobné, protože v průměrném stáří vozů ČR zaostává za průměrem EU a růst bohatství ve společnosti umožní, aby prodeje nových vozů dále rostly – viz níže) a investice do dopravní infrastruktury (výstavba dalších čerpacích stanic a očekávaný rozmach trhu s CNG). Nárůst by však měl být mírný a přibližně šestiprocentní podíl tohoto odvětví na celkovém trhu práce by tak měl zůstat dlouhodobě zachován.

Velkoobchod, logistika i maloobchod budou v příštích letech pod vlivem velmi podobných trendů. Stále větší pronikání Internetu do nákupního i spotřebního chování Čechů zvyšuje přehled spotřebitelů o trhu, srovnává podmínky mezi konkurenty a nutí výrobce i prodejce inovovat a zároveň lákat uživatele nikoli na výrobky samotné (z hlediska funkčnosti), avšak zejména na jejich design, doprovodné služby a servis. Velkoobchod bude v měnících se podmínkách trhu hrát klíčovou roli ve dvou aspektech.

Na jedné straně zde bude stále sílící trend, kdy spotřebitelé budou vyhledávat produkty a služby, které jim budou šité na míru. Úkolem velkoobchodu je co nejvíce zkrátit cestu produktů mezi výrobci a maloobchodem, případně ji mezi výrobci a konečným spotřebitelem zajistit přímo. Pokročilé logistické služby jako on-line sledování a řízení zásilek a maximální zkrácení odezvy na zákaznickou poptávku budou vyžadovat další kvalitativní nárůst vlivu ICT na odvětví. Na druhé straně bude potřeba zlepšit přenos zpětné vazby od spotřebitelů přímo k výrobcům a v rámci doprovodných služeb zkvalitnit např. servis a opravy. Celkově z hlediska lidských zdrojů dále vzrostou nároky na kvalifikace, zejména v používání ICT pro optimalizaci, druhým výrazným trendem bude internacionalizace. Hranice trhů v Evropě budou stále méně důležité a nároky na sjednocení procesů a schopnost komunikace v cizích jazycích budou větším předpokladem fungování a konkurenceschopnosti velkoobchodních společností.

Služby spojené s opravou a údržbou motorových vozidel budou výrazně ovlivněné změnami ve vozovém parku. V ČR v současné době dosahuje průměrný věk automobilů téměř 14 let, zatímco v západní Evropě je to o 4 až 6 let méně. Dá se očekávat, že snaha zvýhodnit nové vozy oproti starým (emisní limity, cenová zvýhodnění při nákupu nového vozu) postupně zvýší podíl novějších aut na českých silnicích. Zaměstnanost v tomto oboru se bude patrně více přesouvat směrem k obchodníkům s novými vozy a ke značkovým servisům, které obvykle poskytují záruční servis a opravy pro prvních 3-5 let životnosti auta. Zvyšující se podíl elektronických prvků ve vozidlech – zejména v těch nových – potom povede k větší poptávce po pracovnících servisu, kteří budou schopni řešit nejen mechanické, ale zejména elektronické závady. Rostoucí podíl novějších vozů bude také ovlivněn rostoucí náročností tuzemských zákazníků. To se promítne do vyšších požadavků na pracovníky zabývající se marketingem, obchodem a kontaktem se zákazníky, protože s růstem výdajů na automobily budou spotřebitelé očekávat i adekvátně zlepšené doprovodné služby.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Mechanici a opraváři strojů a zařízení (bez mechaniků a opravářů elektrických a elektronických strojů a zařízení) (KZAM 723) 14 % zde
Zástupci - agenti - obchodní, přepravní, pracovníci úřadů a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 342) 12 % zde
Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí (KZAM 341) 10 % zde
Prodavači v obchodech a předváděči zboží (KZAM 521) 9 % zde
Vedoucí ředitelé malých podniků, organizací (KZAM 131) 8 % zde
Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě (KZAM 413) 8 % zde
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 7 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN