budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Činnosti v oblasti výpočetní techniky

Činnosti v oblasti výpočetní techniky

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví je zaměřeno na poradenství v oblasti počítačového hardwaru, tedy technického vybavení počítačů a na poradenství a dodávky jejich programového vybavení - softwaru - jak standardního tak vytvářeného podle požadavků uživatele. Rovněž sem patří ošetřování a údržba softwaru, vytváření webových stránek, zpracování dat a činnosti v oblasti databází, opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů a další činnosti spojené s výpočetní technikou (OKEČ 72). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti v odvětví činnosti v oblasti výpočetní techniky (nebo také IT služeb) zůstal mezi lety 2001-2007 prakticky neměnný na úrovni okolo 1 %. Stejně tak se nijak výrazně neměnil ani v EU-27 ...více...

Budoucnost odvětví

Zaměstnanost v IT službách, jak jsou činnosti v oblasti výpočetní techniky často označovány, již několik let výrazně roste a tento trend bude do budoucna zachován. Celkový význam IT v ekonomice se neustále zvyšuje spolu s množstvím oblastí využití a aplikací a tento trend bude v příštích letech pokračovat a více se rozšíří i do oblastí, které byly dosud z hlediska IT méně náročné (zemědělství, technologicky méně náročná odvětví průmyslu apod.). Díky mzdové úrovni je odvětví velmi perspektivní z hlediska volby povolání a počet zájemců o studium stále roste. Také zahraniční investoři tuto oblast preferují, zejména ve vývoji software a centrech servisních služeb, jedinou bariérou je již v současné době malý počet dostupných pracovníků. Zároveň IT odborníci tvoří významnou skupinu zaměstnanosti i v dalších odvětvích a v příštích letech se očekává přesun těchto pracovníků ze zákaznických odvětví (průmysl, státní správa, bankovnictví ...) do dodavatelských firem – tedy do OKEČ 72. Celkem by všechny tyto trendy měly dlouhodobě vést k výraznému nárůstu zaměstnanosti a to o více než jednu třetinu v období 2008-2020. 

Projevy hospodářské krize se nevyhnou ani tomuto odvětví. Jejich důsledkem by však nemělo být zhoršené uplatnění IT pracovníků na trhu práce- dojde pravděpodobně jen k částečnému vyčištění trhu, kdy se vysoký převis poptávky nad nabídkou IT profesí sníží. Počet pracovníků s ICT zaměřením dlouhodobě stále poroste. Dojde však k určitým změnám v požadavcích na jejich znalosti a dovednosti. Zatímco v současné době jsou převažující požadavky na technické znalosti v oblasti databázových systémů, správy ICT a částečně vývoje aplikací a jazykové schopnosti, v delším horizontu význam technických znalostí poklesne, a to ze tří důvodů: jednak díky rozvoji technologií dojde ke zjednodušování nástrojů pro vývoj aplikací a zároveň se tyto technologie stanou dostupnější a snazší i pro řadové uživatele, dále budou postupně ubývat speciální řešení na míru a stále větší část ICT se bude stávat komoditou. Zároveň dojde k tomu, že cena práce programátorů, testerů a správců ICT natolik vzroste, že může být z českého trhu práce vytlačována do levnějších lokalit. Na trhu práce budou díky těmto změnám chybět zejména kvalitní vývojáři s analytickým uvažováním, v souvislosti s tím se hovoří o nutnosti „změnit techniky v analytiky a konzultanty“. Posledním faktorem, který je nutné zmínit, je růst nároků na ICT ergonomii. S tím, jak se zvyšuje počet ICT uživatelů, rostou požadavky na větší pohodlnost, intuitivnost, snadnost a bezpečnost při ovládání těchto technologií. Faktory „snadného“, „přátelského“ a „neviditelného“ IT jsou významné důvody, kterými mohou dodavatelé a tvůrci technologií získat velké skupiny nových uživatelů, kteří nebyli dosud vnímáni jako cílová skupina. To si však vyžádá rozvoj dovedností, zaměřených na identifikaci zákaznických potřeb, na spojení technologického, obchodního a marketingového uvažování, což je zatím považováno za slabinu českých ICT odborníků.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM 213) 40 % zde
Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM 312) 26 % zde
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 7 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN