budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Chemický průmysl

Chemický průmysl

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Odvětví chemického průmyslu se zabývá výrobou základních chemických látek, jako jsou technické plyny, barviva a další základní organické a anorganické látky, průmyslová hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty, syntetický kaučuk, latex, pesticidy a jiné agrochemické výrobky, nátěrové hmoty, mýdla, saponáty, kosmetické přípravky, výbušniny, klihy, želatina, fotochemie a nenahrané nosiče dat, chemická vlákna (OKEČ 24 bez 24.4). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v chemickém průmyslu se v ČR dlouhodobě příliš nemění. Během let 2001-2007 klesla o necelá tři procenta, což znamenalo přibližně 1100 pracovních míst. ...více...

Budoucnost odvětví

Český chemický průmysl v konkurenční schopnosti zatím zaostává za vyspělými zeměmi, a to jak v samotné EU, tak i mimo ni. I když díky vstupu zahraničního kapitálu a pokračující restrukturalizaci se situace v odvětví postupně zlepšuje, dynamika inovační aktivity je však nízká a technologicky náročnější a specializované výrobky jsou často dováženy ze zahraničí. Díky vyšší automatizaci a technologické pokročilosti výrob a zároveň díky (pro dovoz) velmi příznivému vývoji měnového kurzu jsou dovážené výrobky na trhu často levnější, než české. Udržet nákladovou konkurenceschopnost bude přitom čím dál obtížnější vzhledem k rostoucím cenám vstupů, včetně ceny práce.

Chemický průmysl bude i z těchto důvodů zasažen krizí více, než jiná průmyslová odvětví. Dlouhodobé perspektivy chemického průmyslu i zaměstnanosti v něm však jsou dobré, protože se jedná o klíčové subdodavatelské odvětví pro množství navazujících odvětví. Rovněž podíl chemického průmyslu na hrubém domácím produktu vyspělých západoevropských zemích je vyšší, než je tomu v ČR. Rozvoj české ekonomiky v příštích letech význam chemického průmyslu spíše podpoří. Celková zaměstnanost v chemickém průmyslu by v období 2008-2020 mohla klesnout jen nepatrně – o pouhých 2,3 %.

Z hlediska lidských zdrojů bude dalším významným faktorem změn v nárocích na kvalifikaci legislativa, zejména ta která souvisí s ochranou životního prostředí. Výroba chemických látek i barev je ekologicky obvykle velmi náročná a i samotné výrobky podléhají co se způsobu nakládání týče zvláštnímu režimu. Ekologické chování ze strany firem i konečných spotřebitelů se zlepšuje, a proto jsou v tomto odvětví inovace jako nástroj konkurenceschopnosti a znak prestiže výrobců mimořádně důležité. Konkurenční boj na trhu bude spíše zesilovat, což zvýší poptávku po pracovnících obchodu a zákaznických služeb, kteří hrají rozhodující úlohu při prodeji vyrobeného zboží. Význam výrobních pozic bude spíše mírně klesat. Podniky se budou snažit spořit náklady a například některá uvolněná pracovní místa již znovu neobsazovat. Naopak stále rostoucí trhy na východ od České republiky budou české výrobce stimulovat v zahraničních investicích (budování obchodních zastoupení nebo i výrobních poboček). To se opět projeví zejména na obchodně-manažerských pozicích a také u pozic technologů výroby. Obecně v tomto segmentu bude stále větším problémem nikoli vyvinout nový výrobek, ale vyrobit ho v požadované kvalitě a s přijatelnými náklady a zejména jej prodat.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek
Zdroj: [1] 
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 14 % zde
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932) 9 % zde
Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 722) 6 % zde
Vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných oborech (KZAM 211) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN