budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Bankovnictví a finanční služby

Bankovnictví a finanční služby

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví zajišťuje pohyb peněz v ekonomice a zprostředkovává využití dočasně volných finančních prostředků. Náleží sem operace prováděné bankami, spořitelnami, státní poštou i dalšími institucemi. Patří sem finanční leasing, poskytování spotřebních úvěrů, činnost hypotéčních úvěrových společností, zastaváren, dále obchod cennými papíry a investice na trhu nemovitostí a peněžních trzích (OKEČ 65). Do odvětví patří též správa finančních trhů, tedy činnosti burz cenných papírů, plodinových burz, burz se zbožím ap., dále obchodování s cennými papíry a správa finančních fondů, směnárenské činnosti (OKEČ 67). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl odvětví bankovních a finančních služeb na celkové zaměstnanosti činil v roce 2001 1,5 % a do roku 2007 se prakticky nezměnil. Průměr EU-27 byl v roce 2007 o 1 p.b. větší, tedy 2,5 % a během stejného období se rovněž nezměnil. ...více...

Budoucnost odvětví

Bankovní služby jsou i přes aktuální dopady krize dlouhodobě perspektivní obor. V důsledku finanční a hospodářské krize výrazně poklesla poptávka po pracovnících klientských služeb (např. úvěrových specialistech) i dalších typech profesí, to však je pouze krátkodobý trend. Dá se očekávat, že zaměstnanost v bankovních službách v budoucnu nadále poroste. V ČR má bankovnictví v porovnání s vyspělými západoevropskými zeměmi stále malý podíl na zaměstnanosti (například oproti sousednímu Německu je méně než poloviční).

Růst bankovního trhu v příštích letech se bude opírat o několik faktorů – zvyšovat se bude bohatství obyvatel a jejich disponibilní příjmy, bankovní trh v ČR je dnes stabilní a má dobré předpoklady pro růst. Finanční krize by neměla způsobit závažné problémy žádné významnější bance, oživení stavebního trhu a spotřebitelské důvěry oživí i poptávku po hypotékách a úvěrech.

Díky mzdové úrovni, která se vyrovná i IT službám, se jedná o odvětví velmi perspektivní pro studenty a absolventy. Lze očekávat, že celková zaměstnanost v bankovních službách se přiblíží 2% podílu na celkové zaměstnanosti v ČR, což ovšem stále nedosáhne aktuální úrovně některých rozvinutých zemí.

Bankovnictví a finanční služby budou nadále patřit k odvětvím s vysokým podílem informačních technologií. Požadavky na dobré znalosti IT u běžných pracovníků a zároveň na vysoký podíl IT specialistů v odvětví zůstanou významným trendem. Mezi důležité faktory fungování bankovních a finančních služeb bude lepší práce s klienty a informacemi o nich a tvorba produktů na míru šitých řadovým uživatelům. Zatímco stále větší množství služeb bude automatizováno, nároky na kvalitu pracovníků, majících na starosti styk se zákazníky, nadále porostou. Konečně se automatizace a IT výrazněji prosadí ve správě a řízení poboček, a to kvůli zvýšení jejich efektivity.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech (KZAM 241) 21 % zde
Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí (KZAM 341) 20 % zde
Odborní administrativní pracovníci (KZAM 343) 15 % zde
Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 421) 12 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN