budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba motorových vozidel

Výroba motorových vozidel

  Zpět na seznam odvětví

Výroba ostatních elektrických strojů a optických, zdravotnických a přesných přístrojů Toto odvětví zahrnuje výrobu motorových vozidel kromě motocyklů, tedy výrobu automobilů osobních, nákladních, autobusů a trolejbusů, ale i ostatních motorových vozidel např. pro jízdu po sněhu či golfových, výrobu požárních aut, čisticích a kropicích vozů, laboratoří nebo zubolékařských stanic, vozidel s míchačem betonu ap. Dále se v tomto odvětví vyrábějí motory do uvedených vozidel a do motocyklů, karoserie, návěsy a přívěsy, dále díly a příslušenství pro motorová vozidla (OKEČ 34). Výroba ostatních dopravních prostředků

Minulý vývoj odvětví

Podíl výroby motorových vozidel na celkové zaměstnanosti v ČR mezi lety 2001-2007 velmi dynamicky rostl. V roce 2001 činil 1,5 % celkové zaměstnanosti, v roce 2007 se již přiblížil 3 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Vývoj zaměstnanosti v odvětví bude v nejbližších letech ovlivněn dvěma protichůdnými trendy – zpomalením poptávky po automobilech na evropských trzích na jedné straně a rozšiřováním výroby v nových závodech na severní Moravě, které postupně vytvoří několik tisíc nových pracovních míst. Automobilový průmysl se stejně jako další průmyslová odvětví donedávna potýkal s nedostatkem pracovních sil, takže útlum výroby v první fázi pomohl snížit napětí na trhu práce. Dlouhodobý trend pro automobilový průmysl počítá s pozvolným poklesem zaměstnanosti, který by po zotavení z hospodářské krize neměl být příliš dramatický. Hlavní důvody snižování zaměstnanosti (o 9,2 % v období 2008-2020) by měly být především růst produktivity práce a postupné přesouvání méně náročných montážních činností do zemí s levnější pracovní silou. Podíl automobilového průmyslu na celkové zaměstnanosti v ČR by však měl poklesnout jen málo. Dlouhodobě totiž poptávka po automobilech poroste, a to zejména díky růstu životní úrovně v zemích střední a východní Evropy.

Automobily patří k výrobkům, kde produktové inovace mají velmi vysoké tempo. Trendem blízké budoucnosti bude vzrůstající podíl elektronických součástek na celkové ceně vozu. Vývoj nového komponentu se postupně stane tak náročným, že bude i pro největší koncerny těžko realizovatelný izolovaně – společnosti budou stále více nucené kooperovat ať už se svými konkurenty, nebo v rámci svého dodavatelského řetězce. Zároveň při vzrůstajících požadavcích zákazníků a vysoké konkurenci budou podniky neustále nuceny hledat způsoby, jak udržet nebo snížit své náklady. Toho mohou dosáhnout buď poklesem výrobních nákladů (zejména mzdových), tedy přesunem výroby do zemí s levnější pracovní silou, další automatizací nebo efektivnějším řízením podniku (optimalizace procesů).

Z hlediska lidských zdrojů budou prioritami podniků zejména rozšiřování variability zaměstnanců - zaškolení výrobního pracovníka tak, aby dokázal pracovat na jakémkoli místě v rámci svého týmu nebo operace. Bude třeba posilovat vývojové týmy (zejména) z vnitřních zdrojů – systematická identifikace výrobních pracovníků s potenciálem na práci ve vývojovém úseku (zejména na pozicích technolog, konstruktér), protože nebude snadné je získat na pracovním trhu. Ještě větší důraz bude kladen na řízení kvality, a to i průběžně během jednotlivých typů operací. Pracovníci s kompetencemi kvalitářů budou vyžadováni pro stále větší okruh pracovních pozic. Zvýšené investice do nového výrobního zařízení budou dalším z prostředků zvyšování konkurenceschopnosti a z hlediska lidských zdrojů budou nositeli těchto inovací technologové spravující „strojový park“. Není vyloučena ani ještě bližší spolupráce automobilových firem s dodavateli strojního vybavení. Stejně jako v případě dalších průmyslových odvětví se vliv rostoucí elektronizace projeví v dalším růstu poptávky po IT specialistech, odbornících v oblasti mikroelektroniky a obecně mechatronicích - tedy pracovnících s kombinovanými znalostmi v elektrotechnice/elektronice a mechanice nebo jiných strojírenských dovednostech.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Montážní dělníci /práce na montážních linkách/ (KZAM 828) 16 % zde
Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 722) 10 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 9 % zde
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932) 7 % zde
Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů (KZAM 817) 6 % zde
Mechanici a opraváři strojů a zařízení /bez mechaniků a opravářů elektrických a elektronických strojů a zařízení (KZAM 723) 6 % zde
                  Zdroj: [7]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN