budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba a rozvod plynných paliv

Výroba a rozvod plynných paliv

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví V tomto odvětví se vyrábějí plynná paliva z plynů různých druhů čištěním, míšením a jinými procesy, a dále plyn zplyňováním uhlí nebo z odpadů či jako vedlejší produkt zemědělství. Součástí odvětví je i rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy (OKEČ 40.2). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Odvětví plynárenství bude v příštích letech velmi sledované, protože s růstem spotřeby energií v celé Evropě a očekávaným poklesem vlastních výrobních kapacit se závislost na dovozu plynu bude zvyšovat. ČR vlastní plyn v podstatě nemá a dovoz tak kryje přibližně 99 % spotřeby. ...více...

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v odvětví plynárenství je v ČR velmi nízká (kolem 0,2 % celkové zaměstnanosti). Vzhledem k tomu, že data pocházejí z výběrového šetření, je velmi obtížné u takto malého odvětví vysledovat trendy, které by byly statisticky významné, přesto by se v období 2001-2007 dalo hovořit spíše o mírném poklesu zaměstnanosti. Mezi lety 2001 a 2007 bylo v odvětví zrušeno asi 3 tis. pracovních míst, která představovala asi 24 % zaměstnanosti. Ve srovnání s EU-27 i EU-15 je v plynárenství zaměstnán v ČR větší podíl lidí. Počet pracovníků v tomto odvětví byl v minulých letech vyšší ze dvou důvodů. Jednak i v plynárenství došlo k restrukturalizaci, která umožnila zvýšení produktivity a pokles počtu zaměstnanců, navíc ČR investovala nemalé částky na vybudování distribuční soustavy a plynových zásobníků a v minulých letech poptávka po specialistech, kteří k tomu byli potřeba, postupně klesla.   

Údaje o produktivitě práce práce nejsou k dispozici za plynárenství, nýbrž pouze za větší odvětví, společně s elektroenergetikou a teplárenstvím. Produktivita práce v energetice v letech 2000-2006 v ČR velmi dynamicky rostla a postupně se přibližovala produktivitě práce v EU. Důvodem je zde zejména společný evropský energetický trh, na kterém lokální cenová hladina nehraje tak velkou roli.

V období 2001-2007 došlo v plynárenství k nárůstu podílu technických odborníků, poklesl naopak podíl administrativních pracovníků. Protože se však jedná o odvětví co do počtu zaměstnaných velmi malé, nelze čísla pod 10 % za ČR považovat na statisticky spolehlivé. Přesto je ve srovnání s EU patrný nižší podíl vědců a odborníků, naopak vyšší podíl technických pracovníků. To se odráží i na kvalifikační struktuře odvětví. V ČR pracovalo v odvětví plynárenství v roce 2007 pouze 6 % terciárně vzdělaných, v EU-15 to bylo 27 %. V průběhu let 2001-2007 dokonce v ČR i v EU podíl terciárně vzdělaných pracovníků poklesl. Jedním z důvodů byly odchody vysoce kvalifikovaných pracovníků ( kteří se v 80. letech podíleli na zmiňovaných technologických investicích v plynárenství) do důchodu, a které nebylo třeba nahrazovat stejně kvalifikovanými.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 6,0 4,8 6,4 7,8 6,1 4,9
Vědci a odborníci 5,4 0,0 14,2 11,4 11,3 11,6
Techničtí pracovníci 24,7 41,1 23,6 32,6 22,4 25,3
Administrativní pracovníci 15,7 9,7 16,5 15,4 15,4 15,5
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0,0 1,0 0,5 1,1 0,7 1,6
Kvalifikovaní řemeslníci 27,3 26,8 27,8 19,9 29,7 27,1
Obsluha strojů a zařízení 14,0 15,3 6,9 8,6 9,4 10,1
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 6,9 1,3 4,1 3,2 4,9 3,8
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN