budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba a rozvod elektřiny a tepla

Výroba a rozvod elektřiny a tepla

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví zahrnuje výrobu elektřiny v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách nebo pomocí solární, větrné nebo jiné energie. Dále sem patří přenos elektřiny od výrobního zařízení do rozvodné sítě a její rozvod. Další činností náležející do tohoto odvětví je obchod s elektřinou (OKEČ 40.1). Druhou skupinou aktivit patřících do odvětví je výroba a rozvod tepelné energie, což znamená výrobu, sběr a rozvod páry a teplé vody pro vytápění a jiné účely, obsluhu kotelen a výměníkových stanic, ale také výrobu a rozvod chladu a výrobu ledu (OKEČ 40.3). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

V ČR bude v příštích desetiletích končit životnost části výrobních bloků a celé odvětví stojí před otázkou, jak nasměrovat budoucí energetickou politiku ČR a jaké opatření v oblasti lidských zdrojů to bude vyžadovat. ...více...

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v elektroenergetice a teplárenství se v uplynulých letech pomalu, ale téměř stabilně spíše snižovala v důsledku restrukturalizace a zvyšování automatizace provozů. Mezi lety 2001-2007 bylo v odvětví zrušeno téměř 10 tis. pracovních míst, čímž zaměstnanost poklesla o 17 %. Podíl výroby a rozvodu elektřiny a tepla na celkové zaměstnanosti je v ČR mírně vyšší než v průměru EU-15 i EU-27. V roce 2007 činil 0,9 %. Je to výrazně ovlivněné pozicí země na mezinárodním trhu s elektřinou – ČR je čistý vývozce, s výrazně vyššími kapacitami výrobních zařízení nad její aktuální spotřebou.

Energetika je odvětvím s vysokou kapitálovou náročností a nízkým podílem pracovních nákladů. Produktivita práce v ČR v energetice dramaticky rostla, mezi lety 2000 a 2006 se vyšplhala zhruba na trojnásobek. (Graf produktivity vypovídá o produktivitě v OKEČ 40 celkem, tedy včetně plynárenství). Přestože i v EU-27 produktivita práce v energetice stoupala, rozdíl mezi ČR a EU se rychle snižoval. Svou hroji zde hraje mimo jiné zmíněný fakt, že ČR je na evropském elektroenergetickém trhu exportérem a energie se prodává na celoevropském trhu za obdobné ceny, přidaná hodnota v elektroenergetice tak není příliš závislá na místní cenové hladině.

Profesní struktura odvětví se v ČR mezi lety 2001-2007 mírně změnila, zvýšil se podíl technických pracovníků, poklesl naopak podíl řemeslníků a obsluhy strojů. Ve srovnání s Evropou se na profesní struktuře stále odráží nižší kvalifikační náročnost odvětví v ČR. V EU-15 i EU-27 je oproti ČR vyšší podíl vědců a odborníků a kvalifikovaných řemeslníků, v ČR je naopak vyšší podíl technických pracovníků a obsluhy strojů a zařízení. To se odráží i na kvalifikační struktuře. Podíl terciárně vzdělaných v odvětví je v ČR 17%, v EU-15 je to 31 %. Podíl lidí s terciárním vzděláním však v ČR v odvětví elektoenergetiky a teplárenství roste a ve srovnání s celou českou zaměstnaností je nadprůměrný.  

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Energetika je odvětvím s vysokou kapitálovou náročností a nízkým podílem pracovních nákladů. Produktivita práce v ČR v energetice dramaticky rostla, mezi lety 2000 a 2006 se vyšplhala zhruba na trojnásobek. (Graf produktivity vypovídá o produktivitě v OKEČ 40 celkem, tedy včetně plynárenství). Přestože i v EU-27 produktivita práce v energetice stoupala, rozdíl mezi ČR a EU se rychle snižoval. Svou hroji zde hraje mimo jiné zmíněný fakt, že ČR je na evropském elektroenergetickém trhu exportérem a energie se prodává na celoevropském trhu za obdobné ceny, přidaná hodnota v elektroenergetice tak není příliš závislá na místní cenové hladině.

Profesní struktura odvětví se v ČR mezi lety 2001-2007 mírně změnila, zvýšil se podíl technických pracovníků, poklesl naopak podíl řemeslníků a obsluhy strojů. Ve srovnání s Evropou se na profesní struktuře stále odráží nižší kvalifikační náročnost odvětví v ČR. V EU-15 i EU-27 je oproti ČR vyšší podíl vědců a odborníků a kvalifikovaných řemeslníků, v ČR je naopak vyšší podíl technických pracovníků a obsluhy strojů a zařízení. To se odráží i na kvalifikační struktuře. Podíl terciárně vzdělaných v odvětví je v ČR 17%, v EU-15 je to 31 %. Podíl lidí s terciárním vzděláním však v ČR v odvětví elektoenergetiky a teplárenství roste a ve srovnání s celou českou zaměstnaností je nadprůměrný.

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 6,0 6,3 6,7 7,9 5,8 7,0
Vědci a odborníci 6,6 7,7 11,0 15,0 10,2 14,7
Techničtí pracovníci 29,2 35,1 21,3 24,3 19,7 22,2
Administrativní pracovníci 6,7 5,9 19,3 16,8 15,6 13,8
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0,9 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
Kvalifikovaní řemeslníci 32,0 28,0 26,5 24,1 31,0 27,5
Obsluha strojů a zařízení 14,8 12,6 9,4 7,1 11,7 9,4
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 3,7 3,0 4,4 3,3 4,7 3,9
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN