budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba ostatních elektrických strojů a optických, zdravotnických a přesných přístrojů

Výroba ostatních elektrických strojů a optických, zdravotnických a přesných přístrojů

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do této skupiny odvětví je začleněna výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů, elektrických rozvodných zařízení, výroba izolovaných vodičů, akumulátorů a baterií, lamp, žárovek, zapalovacích a startovacích zařízení pro spalovací motory, světla pro motorová vozidla, dynama ap. (OKEČ 31). Dále sem patří výroba zdravotnických přístrojů a pomůcek, měřících zařízení, též mikroskopů, zařízení pro řízení průmyslových procesů, fotografické přístroje, hodiny ap. (OKEČ 33). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Toto odvětví má v české ekonomice velmi silný růstový potenciál díky know-how v oblasti dodávek technologií pro energetiku, po kterých se v příštích letech očekává výrazný vzrůst poptávky. ...více...

Minulý vývoj odvětví    

Výroba elektrických strojů, medicínské, optické a automatizační techniky patřila v období 2001-2007 k rychle rostoucím odvětvím. Zaměstnanost se během šesti let zvýšila o jednu čtvrtinu, což znamenalo přírůstek přibližně 25 tisíc pracovních míst. Největší počet nových pracovních míst byl vytvořen v oboru výroby rozvodných a spínacích zařízení (což souviselo jednak s růstem poptávky, daným stavební výrobou a jednak s rekonstrukcí a modernizací přenosových sítí). Více vzrostla také zaměstnanost ve výrobě zdravotnické techniky kde jednak vzrostl vývoz (více než o 100 %) a navíc se podstatně zvýšila tuzemská poptávka (české nemocnice a další zdravotnická zařízení v tomto období zvýšeně investovala do modernizace svého technického vybavení).

Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v roce 2001 činil 2 % a do roku 2007 celkově vzrostl na hodnotu 2,4 %. V EU-15 byl vývoj podílu tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti stabilní a v roce 2007 dosahoval stejné hodnoty jako v roce 2001 – 1,3 %.

Ve vzdělanostní struktuře pracovníků tohoto odvětví došlo k nárůstu podílu pracujících se středoškolským vzděláním, a to jak na úkor těch, kteří mají základní vzdělání, ale také pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Stejně jako v jiných odvětvích české ekonomiky byl tento trend ovlivněn typem investic – rozšiřování zejména výroby komponentů a montáže konečných výrobků neumožnilo větší růst poptávky po vysoce vzdělaných pracovnících. Některé investiční projekty s velmi vysokou přidanou hodnotou – například v průmyslové optice – byly převáženy méně kvalifikačně náročnými činnostmi. Produktivita práce v tomto odvětví v ČR byla v roce 2006 proto na menší než třetinové úrovni průměru EU-27, i když v porovnání s rokem 2001 zaznamenala nárůst o více než 100 %.

V letech 2001-2007 nedošlo v tomto odvětví k významným změnám v profesní struktuře. Nejvíce zastoupenými skupinami profesí jsou i nadále pracovníci obsluhy strojů a zařízení, kvalifikovaní řemeslníci a techničtí pracovníci. Profesní struktura v ČR je v tomto ohledu podobná struktuře EU-15 i EU-27, podíl výše jmenovaných skupin je u nás ovšem o trochu vyšší. K největšímu odchýlení od průměru EU došlo v případě podílu obsluhy strojů a zařízení na celkové zaměstnanosti, kde podíl této profese převyšuje o cca 15 procentních bodů průměr  EU-15. Výrazně menší je potom oproti průměru EU podíl vědců a odborníků v tomto odvětví. Výroba elektrických strojů – a v menší míře i výroba zdravotnické techniky a přesných přístrojů – je orientována na výrobu komponentů a montáž konečných výrobků, tedy pracovně náročné činnosti s velkým podílem dělnických profesí.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 3,2 3,1 7,6 8,3 7,2 7,4
Vědci a odborníci 5,3 3,9 10,1 11,9 9,6 10,8
Techničtí pracovníci 21,3 23,5 19,2 22,7 18,4 20,5
Administrativní pracovníci 5,7 4,8 10,5 9,8 9,7 8,7
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 1,0 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
Kvalifikovaní řemeslníci 28,6 29,5 26,1 25,2 27,1 25,3
Obsluha strojů a zařízení 32,9 32,8 20,0 16,4 21,5 21,4
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1,9 1,8 5,6 4,6 5,6 4,9
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN