budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba elektroniky, počítačů a kancelářské techniky

Výroba elektroniky, počítačů a kancelářské techniky

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Tato skupina odvětví zahrnuje výrobu psacích, rozmnožovacích a značkovacích strojů, registračních pokladen, poštovních frankotypů, terminálů pro výdej jízdenek, třídicích, počitacích a balicích strojů a výrobu počítačů a periferních jednotek, tedy tiskáren, snímačů dat, strojů na přenos dat ap. (OKEČ 30). Dále sem patří výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů jako jsou elektronky a jiné elektronické součástky, rozhlasové a televizní vysílače, telefony, radiopřijímače, televizory, video a DVD přehrávače, videokamery, mikrofony, reproduktory, sluchátka ap.(OKEČ 32). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Odvětví výroby elektroniky by mělo i nadále patřit v české ekonomice k perspektivním. Přesto je, pravděpodobné, že se nárůst zaměstnanosti v letech 2009-2010 zastaví. Bude to jak důsledek hospodářské krize, tak vliv zastavení zahraničních investic. ...více...

Minulý vývoj odvětví

Výroba spotřební elektroniky (audio, video, počítačový hardware atd.), mikroelektroniky a přenosové techniky patří v průmyslu k odvětvím s nejvyšší přidanou hodnotou a náročností na kvalifikace. I v tomto odvětví se ČR podařilo v období 2001-2007 přilákat významné množství zahraničních investorů, kteří spolu s expandujícími tuzemskými podniky vytvořili přes 15 tisíc nových pracovních míst.

Názory na konkurenceschopnost a dlouhodobou perspektivu těchto podniků se různí –montážním výrobcům zatím zaručoval expanzi a tržní příležitosti zejména velmi dynamický trh počítačového hardware a plochých obrazovek, v portfoliu českých výrobců jsou ale i výrazně kvalifikačně náročnější činnosti v polovodičovém průmyslu a ve vývoji nových aplikací. Kvalifikační náročnost v odvětví se proto mírně zvýšila, avšak podíl pracovníků s VŠ vzděláním je v porovnání s průměrem EU stále velmi nízký (14 % oproti 34 %).

Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti dosahoval v ČR v letech 2001-2007 vyšších hodnot než v EU- 15 a EU- 27 a rovněž trend – v ČR vzestup, v EU pokles podílu na celkové zaměstnanosti – byl opačný. Hlavním důvodem byl přesun západoevropských výrobců do zemí střední a východní Evropy, zejména co se týká těch částí výrobního řetězce, které jsou nejnáročnější na celkové mzdové náklady (výroba komponentů a montáž konečných výrobků).

V letech 2001-2007 nedošlo v tomto odvětví k významným změnám v profesní struktuře. Nejvíce zastoupenými skupinami profesí jsou pracovníci obsluhy strojů a zařízení, kvalifikovaní řemeslníci a techničtí pracovníci. Oproti průměru EU-15 i EU-27 u nás výrazně převyšuje podíl pracovníků obsluhy strojů a zařízení, který v ČR činil v roce 2007 34,6 % a v EU-15 v témže roce pouze 13,4 %. Tento rozdíl způsobily zejména nové investice v montáži počítačového hardware a spotřební elektroniky, které až na malé výjimky vytvářely pracovní místa v montážních provozech.  

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 3,3 6,4 9,4 10,8 8,7 9,5
Vědci a odborníci 7,1 10,0 19,1 22,9 17,5 20,0
Techničtí pracovníci 27,0 22,8 22,2 22,3 21,3 21,3
Administrativní pracovníci 6,0 5,5 12,1 9,5 11,4 8,7
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0,4 0,3 0,7 0,6 0,7 0,6
Kvalifikovaní řemeslníci 16,2 17,7 16,0 16,0 17,3 16,6
Obsluha strojů a zařízení 36,5 34,6 16,9 13,4 19,5 19,0
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 3,3 2,7 3,7 4,5 3,6 4,3
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN